Heat at work – Guidance for workplaces

Karstums darbā — Norādījumi darbavietām

Keywords:

Karstuma radīts stress apdraud gan telpās, gan ārpus telpām strādājošos visās nozarēs. Tā smagums ir atkarīgs no darba izpildes vietas, kā arī darbinieka individuālajām iezīmēm, piemēram, vecuma, veselības, sociālekonomiskā statusa un pat dzimuma. Iepriekš minētais ir jāņem vērā, veicot pasākumus, kuru mērķis ir novērst un mazināt riskus, kas saistīti ar darbu karstumā.

Šī rokasgrāmata darba vietām piedāvā praktiskus — organizatoriskus un tehniskus — veidus, kā mazināt un pārvaldīt šo arodrisku, kā arī apmācīt par to. Tajā sniegta arī informācija par to, kā jārīkojas, ja darbiniekam sāk parādīties karstuma izraisītas slimības pazīmes.

Lejupielādēt in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |