Kontaktinformācija

EU-OSHA sagatavo, vāc, analizē un izplata informāciju par darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumiem, lai uzlabotu DDVA darbavietās visā ES.

Mūsu tīmekļa vietnes ir pilnībā pieejamas meklēšanai un sniedz DDVA jautājumu vispusīgu izklāstu. Mēs iesakām mēģināt meklēt informāciju mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnē un vietnē OSHwiki.  

Tomēr, ja nevarat atrast konkrēto Jums vajadzīgo informāciju, lūdzu, pārbaudiet, vai attiecīgais jautājums nav ietverts mūsu Bieži uzdotajos jautājumos (FAQ) turpmāk, un, ja nav, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu veidlapu.

Mēs darīsim visu iespējamo, ko ļauj mūsu ierobežotie resursi, lai atbildētu Jums divu nedēļu laikā. Jūs varat mums rakstīt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, bet lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu ziņojuma un mūsu atbildes tulkošanas dēļ var būt zināma kavēšanās. Uz ziņojumiem angļu valodā, visticamāk, atbildes tiks sniegtas ātrāk, jo visi mūsu darbinieki runā angliski. Mēs cenšamies atbildēt uz jautājumiem pēc iespējas ātrāk.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPĀNIJA;
e-pasts: <span class=information [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

Kā pie mums nokļūt

 

 

Brisele, Sadarbības birojs,
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brisele, Beļģija;
tālr.: +32 2 401 68 59;
fakss: +32 2 401 68 68;
e-pasts: <span class=obrien [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Paziņojums par datu aizsardzību saistībā ar apmeklētāju piekļuvi aģentūrai

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Kur es varu saņemt konsultāciju par drošības un veselības problēmu, kas saistīta ar maniem darba apstākļiem?

  EU-OSHA ir informācijas struktūra, un mūsu tīmekļa vietnē ir atrodama lietderīga informācija un padomi attiecībā uz dažādām veselības problēmām, kas saistītas ar darbu, piemēram, stress, uzmākšanās, ādas slimības u. c.

  Diemžēl, EU-OSHA nav atļauts sniegt konsultācijas par konkrētām drošības un veselības situācijām, iejaukties judikatūrā vai traucēt vietējām vai valsts iestādēm; mūsu ieteikums būtu sākumā sazināties ar savu valsts kontaktpunktu.

  Tā darbinieki palīdzēs Jums sazināties ar valsts struktūru/iestādi, kas var palīdzēt Jūsu jautājumā.

 • 2. Kā es varu pieteikties kompensācijas saņemšanai par nelaimes gadījumu darbā vai slimību, kas ir saistīta ar darbu?

  Katrai dalībvalstij ir atšķirīga kompensācijas sistēma, un tā ir atkarīga no konkrētās nodarbinātības nozares, darba veida un nodarbinātības statusa. Attiecīgā informācija par katru dalībvalsti ir atrodama, izmantojot valsts kontaktpunktus, un vispārēju informāciju Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, var saņemt, izmantojot Eiropas Komisiju.

 • 3. Vai EU-OSHA ir atbildīga par ES darba drošības un veselības aizsardzības politikas iniciatīvām un to īstenošanu?

  EU-OSHA ir Eiropas Savienības informācijas aģentūra attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību. Mūsu darbs sekmē Eiropas Komisijas stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam un citas attiecīgas ES stratēģijas un programmas, piemēram, “Eiropa 2020”. Tomēr EU-OSHA nav iesaistīta Eiropas tiesību aktu vai politikas izstrādē, jo tā ir Eiropas Komisijas kompetencē, un EU-OSHA nav arī atbildīga par pārbaužu veikšanu darbavietās vai Eiropas vai valsts tiesību aktu izpildi.

 • 4. Kur var atrast ES līmeņa statistikas datus par nelaimes gadījumiem un slimībām saistībā ar darbu, kā arī par attiecīgajām izmaksām?

  Informācija par statistiku, aptauju rezultātiem un citām noderīgām saitēm atrodama aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā Aptaujas un statistika. EU-OSHA ESENER apsekojumos ir aplūkots tas, kā praktiski darbavietās Eiropā tiek pārvaldīti darba drošības un veselības aizsardzības riski.

  Eiropas Komisijai ir pašai savs statistikas informācijas dienests Eurostat; interesi varētu izraisīt šādas iedaļas:

 • 5. Kur atrodami valsts līmeņa statistikas dati, standarti un tiesību akti? Un vai informācija būs pieejama dažādās ES valodās?

  Noteikta informācija par valsts tiesību aktiem par darba drošību un veselības aizsardzību ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē. Turklāt Jūsu valsts kontaktpunkts arī varēs Jūs konsultēt par to, kur atrodami papildu resursi. Liela daļa no kontaktpunkta tīmekļa vietnē atrodamās informācijas ir pieejama attiecīgajā valsts valodā. Turklāt zināmu informācijas daļu vairums dalībvalstu sniedz arī angļu valodā.

 • 6. Kur atrodama informācija par Eiropas Savienības darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktiem?

  Informācija par ES direktīvām, vadlīnijām un standartiem par darba drošību un veselības aizsardzību ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā darba drošības un veselības aizsardzības tiesību akti. ES direktīvu pilnu tekstu visās ES valodās, kā arī papildu informāciju, var atrast Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Eur-Lex.

  Būtu jāņem vērā, ka Eiropas direktīvās ir noteiktas obligātās prasības, un dalībvalstis, ieviešot DDVA direktīvas prasības valsts tiesību aktos, var pieņemt stingrākus noteikumus, kā rezultātā katrā dalībvalstī var būt atšķirīgas prasības.

 • 7. Kā var saņemt Eiropas standartu dokumentu kopijas?

  Eiropas standartus var iegādāties kā valsts standartus un standartu projektus no Eiropas standartu organizāciju pārstāvjiem valstīs. Plašāku informāciju var saņemt no Eiropas Standartizācijas komitejas.

 • 8. Kā es varu saņemt EU-OSHA izstrādāto ziņojumu eksemplārus?

  Visas mūsu publikācijas ir pieejamas aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā Publikācijas. Tās var izlasīt tiešsaistē, kā arī par brīvu lejuplādēt. Izdrukas var pasūtīt, izmantojot ES grāmatnīcu.

 • 9. Vai drīkst pārpublicēt EU-OSHA izstrādātos materiālus?

  Jā, ja tiek norādīta šāda atsauce uz EU-OSHA:

  © Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), [datums]. Atļauts pārpublicēt, ja sniegta atsauce uz avotu.

  Ņemiet, lūdzu, vērā, ka tekstā vai ilustrācijās nedrīkst veikt nekādas būtiskas izmaiņas, ja no EU-OSHA nav saņemta skaidri izteikta atļauja.

 • 10. Kur atrodami apmācības nolūkā izmantojami resursi?

  Lai gan EU-OSHA nenodrošina resursus, kas īpaši paredzēti apmācībai, informācija par saistītiem tematiem ir atrodama mūsu vietnes sadaļā Temati, un dažās mūsu publikācijās ir ietverta gadījumu izpēte par apmācību. Turklāt īsas prezentācijas PowerPoint formātā, kuras var pielāgot apmācības mērķiem, ir atrodamas vietnē https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Nozīmīgs apmācības resursu apkopojums ir īsu animācijas filmu sērijas, kuras ieskaņotas universālā valodā un kuru varonis ir Napo; tās ir iespējams lejuplādēt Napo tīmekļa vietnē, un tajās sniegts bezrūpīgs un diskusijas rosinošs ievads darba drošības un veselības aizsardzības tematu risināšanā. Tiešsaistes apmācības modulis sākumskolām par darba drošības un veselības aizsardzības svarīgākajiem jautājumiem Napo skolotājiem” arī ir pieejams par brīvu. 

  Turklāt informācija par mācīšanu skolās un integrēšanu tālākizglītībā ir atrodama sadaļā DDVA popularizēšana izglītībā aģentūras tīmekļa vietnē.

  Citi labi informācijas avoti ir valsts kontaktpunkti, Eiropas Izglītības fonds, Cedefop (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) un ENETOSH (Eiropas tīkls izglītošanai un mācībām darba drošības un veselības aizsardzības jomā).

 • 11. Vai EU-OSHA var atbalstīt vai reklamēt komerciālu produktu vai pakalpojumu?

  Diemžēl EU-OSHA nevar ne atbalstīt, ne reklamēt komerciālus produktus vai pakalpojumus.

 • 12. Vai EU-OSHA būtu ieinteresēta mana projekta finansēšanā?

  Principā mēs nesniedzam finansiālu atbalstu ārējiem projektiem.

  Dokumenta EU-OSHA ieinteresēto personu iespējas attiecībā uz ES finansējumu” mērķis ir sniegt informāciju par ES finansējumu saistībā ar darba drošību un veselības aizsardzību. Turklāt vispārēju apskatu par dotācijām un aizdevumiem, ko piešķir Eiropas Savienība, ir iespējams saņemt no Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta, un vispārēju apskatu par publiskajiem līgumiem un finansējumu ir iespējams saņemt no Eiropas Komisijas.

  Ja Jūsu projekts ir saistīts ar darba drošību un veselības aizsardzību valsts līmenī, ir ieteicams vērsties savā valsts kontaktpunktā.