Brīdināšanas un novērošanas sistēmas OSH jomā

Atzītās saslimšanas, par kurām tiek piešķirta kompensācija, neatspoguļo reālo situāciju darbavietās.  EU-OSHA seminārā par slogu, ko rada ar darbu saistītās saslimšanas, tika teikts, ka, neskatoties uz ziņošanas pienākumu un publiski pieejamiem arodslimību sarakstiem, bieži vien nav sistēmas, kas ļautu aktīvi identificēt potenciālas ar darbu saistītas saslimšanas, vērsties pret tām un reaģēt uz ziņojumiem par tām. Novērošanas sistēmas var palīdzēt risināt šo problēmu, apkopojot ziņojumus no daudziem informētiem un apmācītiem “novērošanas” ārstiem vai citiem apmācītiem ekspertiem (piemēram, arodveselības medmāsām).

Uzraudzības ziņojumi tādu ar darbu saistītu saslimšanu jomā, kas uzskatāmas par agrīnām brīdinājuma pazīmēm, var palīdzēt identificēt situācijas vai darbavietas, kur nepieciešams uzlabot darba aizsardzības pārvaldību. EU-OSHA ir publicējusi pētījumu par brīdināšanas un novērošanas sistēmām, kas ļauj atpazīt ar darbu saistīto saslimšanu agrīnās pazīmes:

Brīdināšanas un novērošanas sistēmas — literatūras pārskats;

Brīdināšanas un novērošanas sistēmas — ekspertu seminārs — materiāli.

Brīdināšanas un uzraudzības pieejas ar darbu saistītu slimību identificēšanai ES: ziņojums un kopsavilkums

Brīdināšanas un uzraudzības sistēmas — politikas seminārs — materiāli 

Brīdināšanas un uzraudzības pieejas ar darbu saistītu slimību identificēšanai ES: prezentācija ekspertiem

Skatīt visus ekspertu diskusiju dokumentus par brīdināšanas un uzraudzības sistēmām