Eiropas pamatnostādnes

Pamatnostādnes ir nesaistoši dokumenti, kuru mērķis ir veicināt Eiropas direktīvu ieviešanu.

Pastāv dažāda veida pamatnostādnes, piemēram, Eiropas Komisijas praktiskās pamatnostādnes, kurās izklāstītas risku novēršanas labākās prakses, Padomes rekomendācijas, Eiropas Komisijas paziņojumi, ES Sociālo partneru nolīgumi utt.