Eiropas pamatnostādnes

Pastāv dažāda veida pamatnostādnes, piemēram, Eiropas Komisijas praktiskās pamatnostādnes, kurās izklāstītas risku novēršanas labākās prakses, Padomes rekomendācijas, Eiropas Komisijas paziņojumi, ES Sociālo partneru nolīgumi utt.