Pareizas pārvaldes uzvedības kodekss

EU-OSHA Valde 2012. gada 20. martā pieņēma Eiropas Ombuda Labas administratīvās prakses kodeksu, kurā noteikti principi, kas jāievēro visam personālam attiecībās ar sabiedrību.

Pareiza pārvaldība ir tas, ko sabiedrības locekļiem ir tiesības sagaidīt, saskaroties ar publisku iestādi. Tas paredz likumu un procedūru, jo īpaši pilsoņu pamattiesību, ievērošanu un kvalitatīvus pakalpojumus.

Kāds ir pareizas pārvaldes uzvedības kodekss?

Eiropas Ombuda pareizas pārvaldes uzvedības kodekss nosaka pareizas pārvaldes pamatprincipus. Kodekss informē darbiniekus par noteikumiem, kādi viņiem jāievēro attiecībās ar sabiedrību.

Pateicoties šim kodeksam, sabiedrības locekļi precīzi zina, kā Aģentūra darbojas un kādas viņiem ir tiesības, sadarbojoties ar Aģentūru.

Maksimālie mērķi ir pastiprināt pārvaldes pārredzamību, lai nodrošinātu labāku sniegto pakalpojumu kvalitāti, un pietuvināt pārvaldi sabiedrībai.

Plašāku informāciju par Pareizas pārvaldes uzvedības kodeksu skatiet Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē.