Iepirkums

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA organizācijai un darbībai pastāvīgi ir vajadzīgas preces un pakalpojumi. Piedāvājumu konkursi ir strukturēts veids, kā apzināt tirgu, lai iegādātos šīs preces un pakalpojumus.

Konkursiem par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ir divējāds nolūks:

  • nodrošināt darbības pārredzamību,
  • iegūt pakalpojumu, piegāžu un darba vēlamo kvalitāti par labāko iespējamo cenu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, proti, Direktīvu 2014/24/ES, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 966/2012 un Eiropas Komisijas Regulu Nr. 1268/2012, kas grozīta ar Regulu 2015/1929, EU-OSHA ir jānodrošina visplašākā iespējamā dalība ar vienādiem noteikumiem piedāvājumu konkursos un līgumos.

Informācija par to, kā EU-OSHA apstrādā pretendentu personas datus saistībā ar iepirkumu, ir pieejama šeit.