You are here

Preses telpa

Jaunumi

Paziņojumi presei

04/04/2017 - 01:30

Jaunā ziņojumā EU-OSHA sīki izklāsta tās konstatējumus no kvalitatīvā apsekojuma par darbinieku piedalīšanos un konsultācijām darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumos. Šis pētījums, kas ir EU-OSHA otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2) pēcpasākums, ierosina, ka darbinieku pārstāvība DDVA jautājumos visā Eiropā samazinās, savukārt vadības vadīti pasākumi dalībai DDVA pieaug. Tiek izpētīti šo pārmaiņu noteicošie faktori un iespējamās sekas.

20/01/2017 - 01:30

Projektā “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā” ir aplūkotas demogrāfiskās tendences, problēmjautājumi, un jau pastāvošās stratēģijas un politikas virzieni attiecībā uz drošu un veselīgu novecošanu darbavietā. Konstatējumi tagad ir pieejami tiešsaistē un tiem var ērti piekļūt, izmantojot lietotājdraudzīgu, interaktīvu vizualizācijas rīku.