You are here

Preses telpa

Jaunumi
15/04/2016

EU-OSHA sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Nīderlandes ES Padomes prezidentūru 2016. gada 15. aprīlī Briselē uzsāk savu 2016.–2017. gada kampaņu "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā". Šī jaunā kampaņa ir vērsta uz ilgtspējīga darba un darbinieku veselīgas novecošanas veicināšanu jau no darba mūža paša sākuma, un uzmanība pievērsta jautājumam, cik svarīgi ir novērst risku personas karjeras laikā.

Paziņojumi presei

15/04/2016 - 11:30

Šodien Briselē Eiropas Komisija un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar ES prezidējošo valsti Nīderlandi sāka divgadēju Eiropas mēroga kampaņu"Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā", kas ir pasaulē lielākā kampaņa šajā jomā. Koncentrējoties uz ilgtspējīgu darbu, darba drošību un veselību novecojoša darbaspēka kontekstā, kampaņa ir savlaicīgs atgādinājums, ka pašreizējie jaunie darba ņēmēji ir rītdienas gados vecākie darba ņēmēji.

30/03/2016 - 02:00

Šodien Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) publicē tās pārskata ziņojumu par otro Eiropas uzņēmumu apsekojumu par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2), kura ietvaros 2014. gadā aptaujāja gandrīz 50 000 iestāžu no 36 Eiropas valstīm. Galvenie apskatītie temati bija darba drošība un veselības aizsardzība (DDVA) vispārīgi, konkrētāk — psihosociālo risku pārvaldība, kā arī darbinieku iesaistīšana DDVA pārvaldībā.