Preses telpa

Jaunumi
17/09/2019 - 01:30
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) 14. Labas prakses balvas ietvaros paziņo apbalvotos un atzinīgi novērtētos tādu organizāciju piemērus, kas īsteno inovatīvu pieeju bīstamu vielu radīto risku veiksmīgai novēršanai. Konkursā izsaka atzinību organizācijām ar izcilu apņemšanos nodrošināt darba aizsardzību ( OSH ) un veicināt praksi, kas aizsargā darba ņēmējus un palielina produktivitāti.
25/06/2019 - 01:15
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) atzinīgi vērtē to, ka starptautiskais automobiļu ražotājs Daimler īsteno tās tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma ( OiRA ) projektu. Daimler Veselības un drošības departaments Vācijā, pamatojoties uz OiRA , ir izstrādājis un pielāgojis darbavietas riska novērtēšanas rīku izmantošanai tieši šajā uzņēmumā.
14/12/2018 - 01:30
Jaunā ziņojumā ir detalizēti izklāstīti konstatējumi lielā projektā, ar kuru Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA ) pulcināja ekspertus un politikas veidotājus no visas Eiropas, lai pārbaudītu un apspriestu brīdināšanas un novērošanas metodes jaunu risku un ar darbu saistītu saslimšanu agrīnai diagnostikai.
29/11/2018 - 01:45
Jaunajā ziņojumā EU-OSHA publicē divu gadu nozīmīga projekta rezultātus, lai prognozētu digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) Eiropas Savienībā. Šā prognožu ziņojuma gala rezultāti norāda uz sasniegumiem ar IKT saistītās tehnoloģijās, šo tehnoloģiju iespējamo ietekmi uz darba veidu un organizāciju, kā arī problēmām un iespējām, ko tās var izraisīt DDVA.

Pages

Pages