You are here

Preses telpa

Jaunumi
15/06/2015

INRS (Valsts pētniecības un drošības institūts) ir EU-OSHA partneris Francijā, un līdz šim ir publicējis trīs Tiešsaistes interaktīvās riska novērtēšanas (OiRA) rīkus: ceļu transports, ēdināšana un automašīnu remonts.

Paziņojumi presei

23/06/2015 - 13:30

Šodien Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) paziņo otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2) galvenos secinājumus Eiropas Parlamentam Briselē. Apsekojuma, kurā apkopotas atbildes gandrīz no 50 000 darbavietām 36 valstīs, ieskaitot visas 28 dalībvalstis, rezultāti sniedz plašu priekšstatu par to, kā Eiropas darbavietās tiek pārvaldīti darba drošības un veselības aizsardzības riski.

18/06/2015 - 02:00

Savā 2014. gada ziņojumā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) atspoguļo savus gada svarīgākos notikumus, veicinot darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) darba apstākļu uzlabošanai visā Eiropā. OiRA tiešsaistes rīks riska novērtēšanai palīdz maziem uzņēmumiem izpildīt DDVA prasības, bet OSHwiki platforma nodrošina DDVA kopienai jaunu iespēju tīklu veidošanu tiešsaistē.