You are here

Preses telpa

Jaunumi
22/01/2019

Šajā publikācijā aprakstīta jaunu metožu izstrāde, lai novērtētu, cik darbinieku ES ir pakļauti bīstamām vielām, un šādas iedarbības apmēru. Pētījuma mērķis ir noteikt vielas un jomas, kas rada vislielāko risku darbiniekiem, un, lai tās atklātu, tiek pētītas tendences laika gaitā.

Nolūks bija ne tikai izveidot pārskatu par bīstamo vielu izmantošanu, bet arī metodes, kuras varētu atkārtoti izmantot, lai pārraudzītu turpmākās tendences un attīstību.

Paziņojumi presei

14/12/2018 - 01:30

Jaunā ziņojumā ir detalizēti izklāstīti konstatējumi lielā projektā, ar kuru Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) pulcināja ekspertus un politikas veidotājus no visas Eiropas, lai pārbaudītu un apspriestu brīdināšanas un novērošanas metodes jaunu risku un ar darbu saistītu saslimšanu agrīnai diagnostikai.

29/11/2018 - 01:45

Jaunajā ziņojumā EU-OSHA publicē divu gadu nozīmīga projekta rezultātus, lai prognozētu digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) Eiropas Savienībā. Šā prognožu ziņojuma gala rezultāti norāda uz sasniegumiem ar IKT saistītās tehnoloģijās, šo tehnoloģiju iespējamo ietekmi uz darba veidu un organizāciju, kā arī problēmām un iespējām, ko tās var izraisīt DDVA.