Ko mēs darām

Image

Mēs strādājam, lai Eiropas darbavietas padarītu drošākas, veselīgākas un ražīgākas - par labu uzņēmumiem, darbiniekiem un valdībām. Mēs izplatām riska novēršanas kultūru, lai uzlabotu darba apstākļus Eiropā.

Atklājiet EU-OSHA: noskatieties mūsu korporatīvo video!

Mūsu galvenās aktivitātes

 • Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas — mūsu divgadīgās kampaņas palielina informētību par darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jautājumiem visā Eiropā.
 • Tiešsaistes interaktīvais riska novērtējuma (OiRA) projekts — mēs nodrošinām tiešsaistes riska novērtējuma rīkus maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai novērtētu un pārvaldītu riskus darbavietā.
 • ESENER aptauja — šī visaptverošā aptauja sniedz ieskatu par to, kā Eiropas darbavietās tiek pārvaldīti drošības un veselības riski.
 • OSHwiki  — sadarbībā izveidota tiešsaistes enciklopēdija par precīzu un uzticamu informāciju par DDVA.
 • Prognozes projekti — mēs akcentējam un pētām jaunus un aktuālus riskus DDVA, izmantojot tam paredzētus prognozes projektus.
 • DDVA pārskati — mēs sniedzam pārskatus par konkrētiem DDVA jautājumiem un nosakām prioritātes.
 • NAPO filmas  — īsu, bezrūpīgu, bezvalodu filmu sērijas par svarīgām drošības un veselības darbavietā jautājumiem.

Kā mēs to darām

 • Kampaņas — lai paaugstinātu informētību un sniegtu informāciju par DDVA svarīgumu darbiniekiem, atsevišķiem uzņēmumiem un Eiropas politikas mērķiem.
 • Risku novēršana — izstrādājot un sekmējot praktisku instrumentu attīstīšanu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tiem palīdzētu novērtēt riskus darbavietā un dalītos zināšanās un labā praksē par drošību un veselību.
 • Partnerattiecības — ar valdībām, darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, ES struktūrām un tīkliem, ka arī privātiem uzņēmumiem. Mūsu kontaktpunktu tīkls ir mūsu darba panākumu atslēga.
 • Izpēte — lai noteiktu un novērtētu jaunos un nākotnes riska veidus darbavietā un iekļautu DDVA tādās nozarēs kā izglītība, sabiedrības veselība un izpēte.