You are here

Filmas kritēriji

Filmā jāaplūko risku veidi, ar kuriem cilvēki saskaras savās darbavietās (piem., fizisks, ķīmisks, mehānisks vai psihosociāls risks). Tajā varētu arī aplūkot darbinieku tiesības, darba drošību un veselības aizsardzību vai politisko un ekonomisko pārmaiņu ietekmi uz mūsu darba stilu. Vēl viens jautājumu loks, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir nozares, kurām ir būtiska nozīme Eiropas ekonomiskajā, kultūras un politiskajā dzīvē (t. i., izglītība, lauksaimniecība, celtniecība, veselības aprūpe), vai grupas, kuru pārstāvji saskaras ar īpašām grūtībām, piemēram, migrējošie darbinieki, sievietes, darbinieki ar invaliditāti, nodarbinātie jaunieši un vecāka gada gājuma darbinieki.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu filmu balva tiek piešķirta autordarbam — radošai un mākslinieciskai dokumentālajai filmai, kas veicina Eiropas iedzīvotāju debates un diskusijas par darba drošības un veselības aizsardzības nozīmi. Filmā būtu jāatspoguļo konkrēta nostāja, kas pārliecinātu žūrijas pārstāvjus, pateicoties saistošam izklāstam, pārliecinošiem tēliem un teicamām filmu izstrādes prasmēm attiecībā uz operatora darbu, skaņas nodrošinājumu un montāžu. 

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu filmu balvas ieguvējs piešķir Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) tiesības bez maksas:

  • publicēt līdz piecām minūtēm garus filmas reklāmkadrus vai fragmentu un tās fotogrāfijas (attēlus) EU-OSHA mājas lapā, paziņojumos presei vai EU-OSHA vēstnesī;
  • izrādīt un prezentēt reklāmkadrus vai visu uzvarējušo filmu slēgtos un nekomerciālos pasākumos, ko organizē EU-OSHA un tās kontaktpunktu tīkls 28 ES dalībvalstīs, EEZ, kā arī kandidātvalstīs un iespējamajās kandidātvalstīs;
  • sagatavot uzvarētāja titulu ieguvušās filmas 1000 DVD ar subtitriem vairākās Eiropas valodās un piešķirt EU-OSHA neekskluzīvas un nekomerciālas, ar izrādīšanu kinoteātros nesaistītas, licences tiesības izplatīt šos DVD iepriekš minētajā tīklā un piešķirt tos citiem oficiālajiem partneriem.

Savukārt filmas veidotājs/tiesību turētājs bez maksas var saņemt tiesības uz subtitriem turpmākai izmantošanai. No izgatavotajiem 1000 DVD filmas veidotājam/tiesību turētājam viņa reklāmas vajadzībām tiks rezervēti 200 DVD. Sīkākus sadarbības noteikumus EU-OSHA apspriedīs ar balvas ieguvēju.