Bīstamo vielu e-rīks

Vai jūsu uzņēmums izmanto bīstamas vielas? Vai jūs pilnībā zināt savus tiesiskos pienākumus? Palīdzēt var mūsu bīstamo vielu e-rīks. Tas ir interaktīvs tīmeklī balstīts rīks, kas sniedz darba devējiem atbalstu un padomu, kas tiem vajadzīgs bīstamu vielu efektīvai pārvaldībai darbavietā.

Pamatojoties uz jūsu ievaddatiem, tas sniedz pielāgotu un viegli saprotamu pamatinformāciju un labas prakses informāciju, piemēram, par riskiem, marķēšanu, tiesību aktiem, profilakses pasākumiem,un daudz citas informācijas. E-rīks sagatavo jūsu uzņēmuma individuālajai situācijai pielāgotu ziņojumu par bīstamu vielu pārvaldību, tostarp par ieteikumiem uzlabojumu veikšanai.