aptaujas un statistika par DDVA.

Šeit atradīsiet faktus un skaitļus par darba drošību un veselības aizsardzību (OSH), kas balstīti uz nozīmīgāko Eiropas projektu rezultātiem un EU-OSHA veiktās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER) konstatējumiem.

Šie konstatējumi ir sniegti ērtos datu vizualizācijas rīkos, kas nodrošina aktuālo informāciju par risku pārvaldību darbavietās, darba apstākļiem, demogrāfijas rādītājiem, kā arī OSH politikas nostādnēm un stratēģijām.

Mēs arī veicam sabiedriskās domas aptaujas, lai saprastu cilvēku viedokli par viņu darba vidi, un rezultāti ir sniegti turpmāk.

Šo faktu un skaitļu apkopošana ir viens no mūsu darba stūrakmeņiem, un rezultāti politikas veidotājiem un pētniekiem ļauj apzināt nākotnes tendences.