You are here

EU-OSHA dibināšanas regula

Aģentūras darbības juridiskais pamats ir Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs) ar tās attiecīgajiem grozījumiem.

Lasiet regulas konsolidēto versiju.