EU-OSHA glosāriji

EU-OSHA daudzvalodu glosāriju sastāvā ir darba aizsardzības termini, kas sagrupēti pēc domēna vai zināšanu jomas. Vārdi ir uzskaitīti alfabētiskā secībā kopā ar definīcijām.

EU-OSHA ir sagatavojusi šos glosārijus Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu ietvaros, lai nodrošinātu konsekventu saziņu par galvenajiem jēdzieniem, kas raksturīgi konkrētām kampaņām. Tajos ir dažas darba vārdnīcas un definīcijas par jomās visbiežāk lietotajiem jēdzieniem nozarēs.