Ar darbu saistīts vēzis

Viena no būtiskākajām veselības problēmām, ar ko saskaras darbavietas Eiropā un pasaulē, ir ar darbu saistīts vēzis. 2015. gadā tas bija cēlonis apmēram 53 % gadījumu no visiem ar darbu saistītajiem nāves gadījumiem ES un citās attīstītajās valstīs. Kā liecina 2016. gada informācija Ceļvedī par kancerogēnām vielām, ik gadu ES ir apmēram 120 000 ar darbu saistītu vēža gadījumu, ko izraisījusi kancerogēnu vielu iedarbība darbavietā, un ik gadu no šāda vēža mirst apmēram 80 000 cilvēku.

Savukārt starojums, stress un citi darba organizācijas un darba apstākļu faktori tiek attiecināti arī uz vēzi, kas saistīts ar darbu. Turklāt jaunākie pierādījumi liecina, ka vēzi var izraisīt arī pakļaušana endokrīno sistēmu noārdošu vielu (piemēram, dažu pesticīdu) vai nanomateriālu iedarbībai darbavietā.

Šie uztraucošie statistikas dati ir likuši rīkoties. Eiropas Komisija 2017. gadā apņēmās aizsargāt strādājošos no vēža, kas saistīts ar darba apstākļiem, īstenojot iniciatīvu par drošību un veselību darbavietā. Tas daļēji panākts, pārstrādājot Kancerogēno un mutagēno vielu direktīvu, lai noteiktu izplatītu vēzi izraisošu ķīmisko vielu arodekspozīcijas robežvērtības Eiropas darbavietās.

Skatiet mūsu projektu: Strādājošo arodekspozīcijas apsekojums par vēža riska faktoriem Eiropā