Ar darbu saistīts vēzis

Viena no būtiskākajām veselības problēmām, ar ko saskaras darbavietas Eiropā un pasaulē, ir  ar darbu saistīts vēzis. Tas izraisa apmēram  53 % visu ar darbu saistīto nāves gadījumu ES un citās attīstītajās valstīs. Kā liecina informācija Ceļvedī par kancerogēnām vielām, ik gadu ES ir apmēram 120 000 ar darbu saistītu vēža gadījumu, ko izraisījusi pakļaušana kancerogēnu vielu iedarbībai darbavietā, un ik gadu no šāda vēža mirst apmēram 80 000 cilvēku.

Savukārt starojums, stress un citi darba organizācijas un darba apstākļu faktori tiek attiecināti arī uz vēzi, kas saistīts ar darbu. Turklāt jaunākie pierādījumi liecina, ka vēzi var izraisīt arī pakļaušana endokrīno sistēmu noārdošu vielu (piemēram, dažu pesticīdu) vai nanomateriālu iedarbībai darbavietā.

Šie uztraucošie statistikas dati ir likuši rīkoties. Jaunā iniciatīvā par darba drošību un arodveselību Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt darbiniekus no vēža, kas saistīts ar darbu. Tas daļēji tiks panākts, pārstrādājot Kancerogēno un mutagēno vielu direktīvu, lai noteiktu izplatītu vēzi izraisošu ķīmisko vielu arodekspozīcijas robežvērtības Eiropas darbavietās.