Informācijas lapa: Kancerogēnas vielas darbavietā

Keywords:

Šī informācijas lapa, ko kopīgi izstrādā visi kancerogēno vielu ceļa kartes partneri, sniedz kodolīgus praktiskus ieteikumus par to, kā izvairīties no kancerogēnu vielu iedarbības darbavietā. Tā ir izstrādāta kā ātras atsauces dokuments ikdienas lietošanai, tās ievadā ir definētas arodslimības un norādīti to radītie riski.

Tas attiecas uz īpašām tiesību aktu prasībām, piemēram, riska novērtējumu, kancerogēnu vielu iedarbības novēršanas pasākumu hierarhiju un arodekspozīcijas robežvērtībām. Tajā sniegta arī informācija par pasākumiem uzturēšanas un incidentu gadījumā un par to, kā identificēt darbiniekus, kuri ir īpaši pakļauti riskam.

Tur ir atrodamas saites uz noderīgiem instrumentiem un vadlīnijām un informāciju par kancerogēnu vielu ceļa karti — viss, kas jums ir vajadzīgs, lai pārvaldītu kancerogēnu vielu riskam darbā.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |