ES e-rokasgrāmata par darba transportlīdzekļu drošības riskiem (VeSafe)

EU e-guide

VeSafe ir Eiropas Komisijas e-rokasgrāmata par darba transportlīdzekļu drošības riskiem, kas sagatavota pārskatāmības labad un nolūkā sniegt labas prakses piemērus prioritārās jomās.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir iepazīstināt visu nozaru autotransporta vadītājus/darba devējus, darba ņēmējus un drošības ekspertus ES ar transportlīdzekļu drošības riska veidiem.

Jūs varat atlasīt šādus kritērijus:

  • transportlīdzekļa veids: vieglais auto, automašīna, smagā mašīna, autobuss, velosipēds, u. tml.
  • riska veids: piegāde, iekraušana, apkope, fizikālā bīstamība, u. tml.
  • Jūsu darbavieta: droša transportlīdzekļa vadīšana darba nolūkos, darbs uz ceļa vai netālu no tā un darba transportlīdzekļa drošība.

Šo e-rokasgrāmatu uztur Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra; par tās redakcionālo saturu atbild EMPL ĢD.

Piekļuve e-rokasgrāmatai VeSafe