Drošu un Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Balvas ir daļa no Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas, un ar tām tie atzīmētas organizācijas, kurās aktīvi pārvalda darba aizsardzību (OSH).

Piedalīšanās ir lielisks veids, kā veicināt svarīgu drošības un veselības jautājumu risināšanu jūsu organizācijā. Šis konkurss var būt lielisks motivācijas avots virzībā uz darba drošības un veselības uzlabošanu.

Kopš 2000. gada to organizē EU-OSHA sadarbībā ar ES dalībvalstīm, un apbalvoti tiek ievērojami un inovatīvi ieguldījumi darba aizsardzībā. Balvas palīdz uzskatāmi parādīt labas darba aizsardzības un veselības priekšrocības darba vietās, kā arī sniedz iespēju apmainīties ar labu praksi un popularizēt to visā Eiropā.

Visus pieteikumus valsts līmenī vispirms izvērtē EU-OSHA kontaktpunktu tīkls. Valsts izvēlētie piemēri tad piedalās Eiropas konkursā, pēc kura izvēlas apbalvojamos un iesakāmos piemērus.

Šos labas prakses piemērus tad izvirza un atzīmē balvu pasniegšanas ceremonijā katras kampaņas pēdējā gadā.