Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss, 2016.-2017. gads

Keywords:

EU-OSHA rīko Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursu kā daļu no kampaņas “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”. Ar kampaņu tiek veicināts ilgtspējīgs darbs un veselība vecumdienās tieši no darba dzīves sākuma, un balvu mērķis ir atpazīt uzņēmumus un organizācijas, kas parādījušas izcilas un inovatīvas metodes ilgtspējīga darba veicināšanā novecojoša darbaspēka kontekstā.

Šajā bukletā apkopotajos piemēros ir redzami rezultāti un priekšrocības, ko organizācija var panākt, ja tā lūkojas tālāk par darba aizsardzības juridiskajām pamatprasībām un atzīst potenciālu gādāt par darbinieku veselību visā viņu darba dzīves garumā.

Lejupielādēt in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |