Aprites ekonomika un tās ietekme uz darba drošību

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

EU-OSHA trešajā prognožu ciklā aplūko izmaiņas darbā, ko var radīt ES pāreja uz aprites ekonomiku, un tās iespējamo ietekmi uz darba drošību. 

Šī projekta mērķis ir sniegt ES lēmumu pieņēmējiem, dalībvalstu valdībām, arodbiedrībām un darba devējiem nepieciešamo informāciju par gaidāmajām izmaiņām un tendencēm saistībā ar aprites ekonomiku, tās ietekmi uz darba raksturu un organizēšanu, kā arī jaunām darba drošības problēmām, ko tā varētu radīt.

Kas ir aprites ekonomika?

Aprites ekonomika attiecas uz apļveida plūsmu un efektīvu (atkārtotu) resursu, materiālu un produktu izmantošanu. Tiek pagarināts produktu un materiālu kalpošanas laiks, un atkritumi tiek samazināti līdz minimumam. Produkti un rūpnieciskie procesi tiek izstrādāti tā, lai resursi tiktu nepārtraukti izmantoti, bet nenovēršami radušies atkritumi vai atlikumi tiktu pārstrādāti vai reģenerēti.

Kāpēc šis projekts ir nepieciešams?  

Pāreja uz aprites ekonomiku ir galvenais virzītājspēks ES mērķim panākt oglekļa neitralitāti līdz 2050. gadam, vienlaikus radot ilgtspējīgu izaugsmi un darbavietas. Tam ir būtiska ietekme uz politiku un regulējumu, kas skars darbavietas nākotnē. Tas skars arī darba ņēmēju drošību un veselību. Piemēram,

  • tā ietekme uz darbavietām bīstamās nozarēs, kas saistītas ar apkopi un remontu, demontāžu un pārstrādi, varētu negatīvi ietekmēt darba apstākļus;
  • izmaiņas organizatoriskajos procesos un/vai uzdevumu pārveidošana varētu ietekmēt darba saturu un apmierinātību ar darbu.

Ko dara EU-OSHA, lai atklātu jaunus riskus un paredzētu izmaiņas, kas varētu ietekmēt darba drošību? 

Nākotne var attīstīties dažādos virzienos, un to var veidot dažādu dalībnieku rīcība un šodien pieņemtie lēmumi. EU-OSHA prognožu projekti balstās uz dažādām metodēm, tostarp literatūras pārskatīšanu, konsultācijām ar ekspertiem un scenāriju veidošanu. EU-OSHA organizē seminārus, lai apkopotu zināšanas, palīdzētu popularizēt rezultātus un rosinātu debates.

Šī pētījuma pirmais posms ietver plašu literatūras pārskatīšanu un ekspertu intervijas, lai izstrādātu četrus scenārijus makrolīmenī, aplūkojot Eiropu 2040. gadā saistībā ar aprites ekonomiku un tās ietekmi uz darba drošību.

Otrā posma mērķis ir izplatīt un pielāgot scenārijus, pamatojoties uz dialoga ar ieinteresētajām personām un darbsemināriem, rezultātā izstrādājot pielāgotus scenārijus mikrolīmenī. Scenāriji tiek izmantoti, lai veicinātu dialogu un pārdomas dažādās ieinteresēto personu grupās par iespējamās nākotnes veidiem nolūkā informēt lēmumu pieņēmējus jau šodien, kas padarītu darbu drošāku rīt.

3. posmā prioritāte ir konstatējumu nodošana politikas veidotājiem. Tostarp ir sadarbības semināru rīkošana ar Kopīgo pētniecības centru (JRC) un sinerģiju kartēšana aprites ekonomikas un DA politikas jomās. EU-OSHA turpina atbalstīt perspektīvas projekta rezultātu izplatīšanu ieinteresētajām personām.