Foresight

Prognožu pētījums par aprites ekonomiku un tās ietekmi uz darba aizsardzību

Keywords:

1. posms: Makroscenāriji

Pāreja uz aprites ekonomiku ir būtiska, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti, vienlaikus radot ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvas darbvietas.

EU-OSHA prognozēšanas projektā ir apsvērts, kā centieni ieviest līdz 2040. gadam aprites ekonomiku varētu ietekmēt dažādas nozares un kā tas varētu ietekmēt darba aizsardzību.

Šajā ziņojumā – projekta 1. posmā – kā sākuma punkts ir izmantoti četri nākotnes scenāriji, lai apspriestu gan potenciālos riskus, gan iespējas. Īpaša uzmanība ir pievērsta digitalizācijas ietekmei (galvenajam faktoram pārejā uz aprites ekonomiku un ietekmei uz atkritumu nozari, kam būs izšķiroša nozīme visā turpmākajā aprites ekonomikā).

Darbs ar scenārijiem turpināsies šā projekta 2. posmā, kas būs vērsts uz scenāriju izplatīšanu un pielāgošanu, izmantojot ieinteresēto personu dialogu un darbseminārus.

Lejupielādēt in: en