Tīklošanas zināšanas ar OSHwiki

OSHwiki ir tiešsaistes enciklopēdija, kuras mērķis ir nodrošināt atbilstīgu, uzticamu un atjauninātu informāciju par dažādām darba aizsardzības tēmām ar ilgtspējīgu OSHwiki rakstu krājumu, kas sniedz Eiropas skatījumu par darba aizsardzību. Tajā atrodas arī neatkarīga, zinātniski recenzēta zinātniskā žurnāla Safety Science Monitor arhīvs. OSHwiki rakstu autors ir EU-OSHA aģentūra vai arī tādi neatkarīgi autori, kuriem EU-OSHA ir nodrošinājusi piekļuvi OSHwiki. Lielākā daļa OSHwiki rakstu ir pieejami angļu valodā, bet vairāki raksti ir pieejami arī citās valodās, kas pēc tam ir norādītas.