Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balva, 2020.-2022. gads

Keywords:

Šajā bukletā aprakstīti apbalvotie un atzinīgi novērtētie labas prakses piemēri no 15. Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa, paužot atzinību par balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) veiksmīgu profilaksi un pārvaldību darba vietā.

Balvas 2020.–2022. gada konkursā ir paredzētas maziem un lieliem uzņēmumiem un organizācijām, kuras apliecina stingru apņemšanos aktīvi apzināt riskus un rast inovatīvus un efektīvus risinājumus, kas samazinātu vai novērstu ar darbu saistītu BKAS apdraudējumu.

Piemēri ir izturējuši laika pārbaudījumu, un tos var nodot citiem uzņēmumiem, nozaru pārstāvjiem vai dalībvalstīm, pievienojot vērtību esošajai praksei un vienlaikus ņemot vērā vairuma Eiropas uzņēmumu, t. i., mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), vajadzības.

Lejupielādēt in: en