Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses 2014. - 2015. gada balvu konkurss

Keywords:

Veselīgu darbavietu Labas prakses balvu konkursu organizēja Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) kā daļu no kampaņas 2014. – 2015. gadam „Veselīgas darbavietas Uzvar stresu””. 2014.–2015. gada balvu konkursa mērķis ir izcelt to uzņēmumu vai organizāciju prakses vadošos piemērus, kuros aktīvi pārvalda stresu un psihosociālos riskus darbavietā. Izraugoties balvu ieguvējus, tiek izteikts atzinums par izciliem un inovatīviem ieguldījumiem un stingru vadības apņemšanos, kā arī uz līdzdalību orientētu pieeju, risinot psihosociālo risku jautājumus. Ar šo konkursu EU-OSHA sekmē labās prakses risinājumus darba vietās un dalās ar informāciju par labo praksi visā Eiropā.

Lejupielādēt in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |