Eiropas sociālo tiesību pīlāra atbalstīšana

Image

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) pilnībā atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kas strādā, lai Eiropā sekmētu drošas, veselīgas un labi pielāgotas darba vietas.

ES pīlārs, kuru Eiropas Parlaments, Padome un Komisija kopīgi izziņoja 2017. gada 17. novembrī, sekmē to, lai darbiniekiem neatkarīgi no viņu vecuma būtu augsta līmeņa aizsardzība pret riskiem, kas saistīti ar darba aizsardzības jautājumiem.

Tas ir īpaši svarīgi ES pīlāra kontekstā, jo tā mērķis ir nodrošināt sociālās pamattiesības, ietverot taisnīgus darba nosacījumus, vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi darba tirgum. Saskaņā ar vienu no pīlāra 20 galvenajiem principiem “darbiniekiem ir tiesības uz darba vidi, kas ir pielāgota viņu profesionālajām vajadzībām un dod viņiem iespēju pagarināt savu dalību darba tirgū”.

Ilgāks un veselīgāks darba mūžs var samazināt nedrošību, vienlaikus uzlabojot ražīgumu. Laba drošība un veselības aizsardzība darbā sniedz daudz ieguvumu, piemēram, samazina slimības atvaļinājumu skaitu, samazina veselības aprūpes izmaksas, saglabā nodarbinātību gados vecākiem darbiniekiem, stimulē lietderīgāku darba metožu un tehnoloģiju izmantošanu, kā arī veicina darba un privātās dzīves labāku līdzsvaru.

Ceļā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Lejupielādējiet visus reklāmas materiālus par Eiropas sociālo tiesību pīlāru