Brīdināšanas un kontroles sistēmas: THOR, Apvienotā Karaliste

Keywords:

Šis raksts ir daļa no pieciem padziļinātiem pētījumiem par Brīdināšanas un kontroles (Alert and Sentinel) pieeju jaunu ar darbu saistītu slimību (WRD) atklāšanai, uzraudzībai un novēršanai, un galvenā uzmanība tajā ir pievērsta THOR tīklam Apvienotajā Karalistē.

Papildus vispārējam THOR tīklam ir izstrādātas specifiskas THOR shēmas, aptverot WRD, piemēram, elpošanas, ādas vai infekcijas slimības, un THOR-EXTRA ir īpaši izveidota, lai ziņotu par aizdomām par jaunām WRD. THOR tīklā ir izstrādātas inovatīvas funkcijas, lai vienkāršotu ziņošanu, vienlaikus uzlabojot datu kvalitāti, un lai motivētu ārstus ziņot, piedāvājot iespējas pastāvīgai profesionālai izaugsmei caur tīmekļa platformu. Tīkla mehānismi divpusējai saziņai ar uzņēmumiem un DDVA iestādēm nodrošina spēcīgu ieguldījumu mērķtiecīgā, uz pierādījumiem balstītā politikā un profilaksē.

Uzziniet, kā izmanto THOR, lai informētu politikas veidotājus par jauniem un potenciāliem arodveselības riskiem.

Lejupielādēt in: en