Uzmanību, ķīmiskās vielas! Bīstamo ķīmisko vielu piktogrammu skaidrojums

Keywords:

Ķīmisko vielu un maisījumu marķēšana ir mainījusies. Uzziniet, kāds ir jaunais marķējums, un gādājiet par savu drošību. Tādu ķīmisko vielu un maisījumu kā tīrīšanas līdzekļus, krāsas u.c. ikdienā izmanto visdažādākajās darba vietās – ne tikai rūpnīcās, bet arī celtniecībā un birojos. 2009. gada Eiropas Savienības regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) ieviesa jaunas brīdinājuma piktogrammas. Rombveida piktogrammas brīdina par apdraudējumu, kas saistīts ar bīstamas vielas vai maisījuma lietošanu. Piktogrammas ir papildinātas ar signālvārdiem, informāciju par bīstamību un drošības pasākumiem, kā arī ar informāciju par izstrādātāju un piegādātāju. Ar NAPO palīdzību noskaidrojiet, kā saglabāt drošību darbavietā!

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |