Aprites ekonomika saistībā ar drošību un veselību: Iespējamā ietekme uz turpmākajām atkritumu nozares darba vietām

Keywords:

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni ir nepieciešama aprites ekonomika (CE), kuras pamatā ir atkritumu plūsmu samazināšana, kā arī atkritumu kā resursu izmantošana. Tomēr tās ietekmē ir iespējamas sekas atkritumu nozarē un jo īpaši darbinieku darba aizsardzības jomā.

Izmantojot četrus CE scenārijus, šajā politikas pārskatā ir aplūkots, kāda varētu būt atkritumu nozares nākotne 2040. gadā. Tajā ir identificētas darba aizsardzības problēmas, kas ir kopīgas visiem četriem scenārijiem, izaicinājumi, kā arī iespējas, kas saistītas ar atkritumu procesu automatizāciju, robotikas izmantošanu un (strauji) mainīgajiem regulējumiem.

Īsumā ir apskatīts, kā iespējams novērst problēmas, lai nodrošinātu pāreju uz CE. Pārskatā ir arī akcentēts, kā citi jautājumi, piem., jauni materiāli atkritumu plūsmā, kvalifikācijas līmeņa samazināšanās vai pārmērīga paļaušanās uz automatizētiem procesiem, var arī radīt risku atkritumu nozares darbiniekiem un to, kā regulējums, standartizācija un dokumentācija ir būtiski svarīga darba aizsardzības apdraudējuma samazināšanai.

Lejupielādēt in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |

Papildu publikācijas par šo tematu