Tāldarba regulēšana Eiropā pēc Covid-19 pandēmijas: jaunākās norises

Keywords:

Tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ arvien biežāk ir izplatīts attālinātais darbs, tiek veikti vairāki pētījumi par šo darba organizācijas veidu un tā ietekmi uz darbinieku labsajūtu un veselību. Lai gan tāldarbam ir ieguvumi, tostarp elastīgums un autonomija, ir arī trūkumi.

Šajā EU-OSHA ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā tāldarbs pašlaik Eiropā tiek reglamentēts, sniedzot pārskatu par regulējumu pēc Covid-19 Eiropas Savienībā. Tajā ir izceltas arī pastāvīgās izmaiņas tiesību aktos un darba koplīguma slēgšanas sarunu attīstība vairākās ES dalībvalstīs kopš pandēmijas krīzes sākuma.

Lejupielādēt in: en