Hibrīddarbs: jaunas iespējas un izaicinājumi darba aizsardzības jomā

Keywords:

Pēc Covid-19 pandēmijas uzmanības centrā ir pāreja uz hibrīddarbu, apvienojot gan attālināto, gan klātienes darbu. Šajā diskusiju dokumentā aplūkots hibrīddarba fenomens un tā ietekme uz darba aizsardzību. 

Tajā ir definēts hibrīddarbs attālinātā darba paradigmu kontekstā un aplūkotas tā galvenās iezīmes, kā arī tā izplatība Eiropas darba tirgū. Tajā tiek parādīts, kā hibrīddarbs maina iedibinātās normas, radot jaunas iespējas un izaicinājumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem.

Lejupielādēt in: en