Attālo darbinieku uzraudzība un monitorings: ietekme uz darba drošību un veselības aizsardzību darbā

Keywords:

Šajā diskusiju dokumentā ir aplūkota (digitālās) uzraudzības un monitoringa prakses ietekme uz darba aizsardzību (DA) attālināti strādājošajiem, aplūkojot arī atšķirības starp attālināti un uz vietas strādājošajiem. Konstatējumi liecina, ka, lai gan šādas sistēmas var palielināt psihosociālos riskus un negatīvos veselības rezultātus, DA profilakses pasākumu īstenošana pozitīvi ietekmē šo risku samazināšanu un ietekmes uz veselību ierobežošanu.

Šīs atziņas ir nenovērtējamas, lai veselības un drošības aizsardzību attiecinātu arī uz šo jauno darba ņēmēju veidu, aptverot vairākus darba veidus, kas tiek organizēti ārpus darba devēju telpām.

Lejupielādēt in: en