Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Drošība un veselība lauksaimniecības pārtikas nozares piegādes ķēdēs: spēja apvienot līgumisko un attiecību pārvaldību

Keywords:

Šī politikas kopsavilkuma pamatā ir EU-OSHA projekta "Sviras finansējuma instrumenti darba aizsardzībai – Lift-OSH" rezultāti. Tajā ir sniegts padziļināts pārskats par to, kā lauksaimniecības pārtikas nozares piegādes ķēdē īstenotās līgumu un attiecību pārvaldības hibrīdformas var uzlabot darba aizsardzību (DA) un darba apstākļus.

Projekta rezultāti liecina, ka abu pārvaldības formu apvienošana var veicināt visu piegādes ķēdes partneru uzticēšanos, kopīgu atbildību un nepārtrauktu uzlabošanos. Tas galu galā nozīmē drošāku un labvēlīgāku darba vidi darbiniekiem.

Lejupielādēt in: en