Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Tirgus svira drošām un veselīgām darbavietām: prakses pielāgošana rūpniecības nozarei

Keywords:

Šis politikas kopsavilkums ir balstīts uz EU-OSHA projekta “Sviras finansējuma instrumenti darba aizsardzībai – Lift-OSH” konstatējumiem. Tajā sniegti ieteikumi vadītājiem par to, kā viņi var ietekmēt piegādātājus, lai uzlabotu darba aizsardzību.

Gadījumu izpētes rezultāti liecina, ka attiecību pārvaldībai ir būtiska nozīme politikas un stingro līgumu prasību pārveidošanā par labu praksi darbavietās. Tas būtiski ietekmē darbinieku veselību un drošību piegādātāju darbavietās. Politikas kopsavilkums arī pielāgo ieteikumus dažādiem nozaru kontekstiem.

Lejupielādēt in: en