Kopsavilkums DA uzlabošana, izmantojot piegādes ķēdes: uz tirgu balstītas iniciatīvas agropārtikas un būvniecības nozarēs

Keywords:

Neraugoties uz izmaiņām piegādes ķēžu struktūrā, kas saistītas ar sociālekonomiskajiem faktoriem, ES un tās uzņēmumu labklājība joprojām ir nesaraujami saistīta ar to panākumiem. Ilgtspējīgas un ētiskas uzvedības pieaugošā nozīme šajās izplatīšanas attiecībās uzsver DA un darba apstākļu uzlabošanas nozīmi. Šajā ziņojumā ir sniegti tā literatūras pārskata rezultāti, kas tika veikts kā daļa no EU-OSHA projekta par DA tirgus ietekmi piegādes ķēdēs, īpaši aplūkojot divas galvenās ES nozares: agropārtika un būvniecība.

Lejupielādēt in: en