Piegādes ķēdes pārvaldība lauksaimniecībā: Standarti un revīzijas DA uzlabošanai Eiropas agropārtikas nozarē

Keywords:

Darba aizsardzības (DA) riski agropārtikas nozarē cita starpā var ietvert ilgas darba stundas, zemu atalgojumu, skarbu psihosociālu gaisotni, kā arī fizisku apdraudējumu, kas cita starpā saistīti ar smagumu celšanu, monotonu darbu un ķimikāliju izmantošanu lauksaimniecībā. Nozares stingrais regulējums un tas, ka DA ir integrēta piegādes ķēdē, izmantojot līgumisko pārvaldību, uzsver sertifikācijas un standartu nozīmi. Šajā politikas kopsavilkumā ir izklāstīti iespējamie ieguvumi DA jomā, to pašreizējie ierobežojumi un valdību un politikas veidotāju iespējamā loma to uzlabošanā.

Lejupielādēt in: de | en | fr | mt | pt |