Bioloģiskie aģenti un ar darbu saistītu slimību profilakse. Pārskats.

Keywords:

Šis ziņojums ir galīgais rezultāts lielam projektam, kas tika pasūtīts, lai risinātu jautājumu par bioloģisko aģentu iedarbību darba vietā un ar to saistīto ietekmi uz veselību. Pētījumā bija iekļauts zinātniskās literatūras pārskats, intervijas ar ekspertiem, mērķa grupu sanāksmes un ieinteresēto personu darbseminārs. Ziņojumā sniegts konsolidēts kopsavilkums par projekta rezultātiem kopumā, ņemot vērā pārskata gaitā apzinātās svarīgās tēmas, piemēram, problemātiskās nozares, neaizsargātās grupas, jaunos riskus un uzraudzības sistēmas, kas darbojas Eiropas valstīs.

Pašlaik nav sistemātiskas pieejas, lai novērstu bioloģisko aģentu iedarbību darba vietā un atzītu ar to saistītās veselības problēmas. Analizējot esošās zināšanas par šiem riska faktoriem, apzinot datu nepilnības un ierosinot turpmākās politikas iespējas, ziņojuma mērķis ir palielināt informētību par šo jautājumu un sniegt ticamu informāciju, kas var atbalstīt centienus izveidot efektīvus preventīvus pasākumus.

Lejupielādēt in: en