Apsvērumi par SARS-CoV-2 ātro antigēnu noteikšanas testu (tostarp paštestu) izmantošanu darba vidē

Keywords:

Šajā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) un EU-OSHA kopīgajā tehniskajā ziņojumā ir sniegts pārskats par ātro antigēna diagnostikas testu izmantošanu SARS-CoV-2 — vīrusa, kas izraisa Covid-19, — noteikšanai darba vidē. Tajā ir ietverts EU-OSHA kontaktpunktu apsekojums par ātro antigēnu testu izmantošanu darbavietās.

Ziņojumā ir aplūkoti faktori, kas iesaistīti ātro antigēnu testu ieviešanā darbavietās, un ir secināts, ka testēšanai var būt būtiska loma vīrusa izplatības mazināšanā augsta riska iekštelpās. Tomēr tajā ir uzsvērts, ka testēšana būtu jāizmanto, lai papildinātu, nevis aizstātu citus drošības un veselības aizsardzības pasākumus, kuru mērķis ir novērst vīrusa izplatīšanos. Tajā ir arī uzsvērts, cik svarīgi ir iesaistīt iestādes, darba ņēmējus, darba devējus un arodveselības dienestus darbavietai paredzētas testēšanas stratēģijas izstrādē. Lai nodrošinātu, ka ikviens ir aizsargāts, svarīga nozīme ir labai sadarbībai starp arodveselības jomas un sabiedrības veselības aizsardzības jomas dalībniekiem.

Lejupielādēt in: en