Akcenti

15/10/2020
Staying safe down on the farm

Lauksaimniecība ir nozare, kurā vērojams viens no augstākajiem balsta un kustību aparāta traucējumu (BKAS) rādītājiem, jo tā tradicionāli ir saistīta ar smagām slodzēm, atkārtotām kustībām un statiskiem stāvokļiem. Ar jauno diskusiju dokumentu tiek dots ieskats Itālijas Markes reģiona piemērā par to, kā mehanizācija var samazināt BKAS riska faktorus.

12/10/2020
Lighten the Load

Ar darbu saistītām balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) ir pievērsta lielāka uzmanība EU-OSHA jaunākajā Veselīgu darbavietu kampaņā, un tam ir pamatots iemesls. Šie novājinošie apstākļi, tostarp sāpes mugurā un kakla apvidū, ir visizplatītākās veselības problēmas Eiropā strādājošo vidū.

Kampaņa tika uzsākta preses konferencē ar Eiropas komisāru Nicolas Schmit, Vācijas federālo darba un sociālo lietu ministru Hubertus Heil un EU-OSHA izpilddirektoru Christa Sedlatschek.

10/10/2020

Katru gadu 10. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules garīgās veselības diena. Šāgada kampaņas nosaukums ir Garīgā veselība visiem. Lielāki ieguldījumi – labāka piekļuve, un tās mērķis ir vairot informētību par garīgās veselības jautājumiem visā pasaulē un par nepieciešamību ieguldīt lielākus līdzekļus, jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

05/10/2020

Pēc XXII Pasaules kongresa par drošību un veselības aizsardzību darbā atlikšanas 2020. gada 5. un 6. oktobrī notiks virtuāla sanāksme par darba drošību un arodveselību (darba aizsardzību) un Covid-19.

Pasākumā tiek aplūkota globāla rīcības pieeja noturīgām un ilgtspējīgām darbavietām, izmantojot labu pārvaldību un spēcīgu sociālo dialogu. Tajā pētītas arī darba aizsardzības, uzņēmējdarbības nepārtrauktības un nodarbinātības un darba tiesību attiecība, ņemot vērā Covid-19.

02/10/2020

Uzziniet visu par 2020.–2022. gada Veselīgo darbavietu kampaņu tās jaunajā daudzvalodu tīmekļa vietnē. Kampaņa “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” vairo izpratni par balsta un kustību aparāta slimībām saistībā ar darbu un par to, kā tās novērst un pārvaldīt.

Lejupielādējiet galvenos kampaņas materiālus, iegūstiet praktiskus rīkus un norādījumus un iepazīstieties ar gadījumu izpēti par šo kopīgo, tomēr novēršamo arodveselības problēmu, kas skar visu vecumu un visu nozaru darbiniekus.

25/09/2020

Eiropas bagātā lingvistiskā daudzveidība ir kontinenta kultūras mantojuma galvenais elements, kas ir jāsaglabā un jāuztur. Šajā sakarībā mēs katru gadu 26. septembrī svinam Eiropas Valodu dienu.

Daudzvalodība ir EU-OSHA darba stūrakmens, lai padarītu Eiropas darbavietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas. Aģentūra veic lielu darbu, lai plašāk izplatītu starpkultūru zināšanas un efektīvāk izplatītu ziņojumus.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Profesionālie ārskeleti ir valkājamas palīgierīces, kas var samazināt fizisko slodzi darbā. Tie var nodrošināt risinājumu gadījumā, kad nepietiek ar tehniskiem, organizatoriskiem vai ergonomiska dizaina pasākumiem. Tomēr to lietošana ir ierobežota. Uz cilvēku orientēts aprīkojuma dizains un biomehānisko risku novērtējums ir galvenie aspekti šo ierīču pieņemšanai un plašākai lietošanai, kā arī to efektivitātes nodrošināšanai BKAS profilaksē.

Pages

Pages