Akcenti

Publikāciju sērijā par to, kā pircēju un piegādātāju attiecības būvniecības un lauksaimniecības pārtikas nozarē var uzlabot darba aizsardzību (DA), ir sniegti jauni piemēri un ieteikumi politikas veidotājiem un praktiķiem. Ziņojums un politikas pārskati sniedz ieskatu par abu nozaru atšķirībām un līdzībām. Galvenajā ziņojumā aprakstīti EU-OSHA projekta “Sviras instrumenti darba...

Darba aizsardzības (DA) speciālisti jaunā diskusiju dokumentā uzsver profilakses dienestu spēcīgos un vājos punktus dažādās Eiropas valstīs. Dokumentā sniegts ekspertu skatījums uz pašreizējām debatēm par iekšējo un ārējo novēršanas dienestu lomu DA noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. Tajā arī ierosināts uzlabot profilakses pakalpojumus, tostarp vairāk saskaņot speciālistu...

Kopumā ieinteresētās personas ir paudušas ievērojamu apmierinātību ar EU-OSHA darbu, un 87 % ziņoja, ka ir apmierināti vai ļoti apmierināti. Viņu atzinība attiecas arī uz EU-OSHA ieguldījumu darba aizsardzības (DA) jomā: lielāka informētība par DA riskiem, lielāka informētība par DA risku risinājumiem un uzlabota DA darbavietā, un 85 % līdz 91 % respondentu sniedza pozitīvu...

Uzlabotas robotikas un mākslīgā intelekta izmantošana uzdevumu automatizēšanai kļūst arvien izplatītāka ES darbavietās. Tas ļauj darbiniekiem deleģēt ikdienišķas un riskantas darbības, lai uzlabotu drošību un prasmju attīstību, taču tas rada tādas problēmas kā pārmērīga paļaušanās, autonomijas zaudēšana un nepieciešamība pēc pienācīgas apmācības. Uzdevumu automatizācija ir...

Ņemot vērā Eiropas nedēļu cīņai pret vēzi , kas notiek no 25. maija līdz 31. maijam, EU-OSHA publicē papildu izpētes materiālus, kas veicina cīņu pret arodvēzi. Pēc pirmajiem konstatējumiem , kas izdarīti Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumā ( WES ) par arodvēža riska faktoriem Eiropā , aģentūra tagad publicē detalizētu metodisko ziņojumu . Pamatojoties uz Austrālijas...

Strauji mainīgā darba pasaule rada daudz problēmu saistībā ar darba aizsardzības (DA) noteikumu ievērošanu. Tās uzlabošana ir ilgstošs mērķis Eiropas un valstu līmenī. EU-OSHA ir analizējusi valsts stratēģiju statusu un pasākumus, kas veikti, lai atbalstītu atbilstību darba drošības un veselības aizsardzības prasībām piecās dažādās valstīs, un nupat publicējusi pirmo...

ES mēroga ESENER apsekojumā (Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un potenciāliem riskiem), ko veic EU-OSHA , tiek pētīts, kā Eiropas darbavietās praksē tiek pārvaldīti darba aizsardzības (DA) riski. Iesaistot tūkstošiem uzņēmumu un organizāciju visā Eiropā, ESENER aptver psihosociālos riskus, digitalizāciju, DA pārvaldības virzītājspēkus un šķēršļus, sniedzot ieskatu par to...

Norises ilgtspējas virzienā — piemēram, aprites ekonomikas veicināšana vai ilgtspējīga līgumu slēgšana — var tieši ietekmēt darba aizsardzību (DA). Lai nodrošinātu drošus un veselīgus darba apstākļus Eiropas zaļās pārejas laikā līdz 2040. gadam, ir svarīgi pienācīgi integrēt DA apsvērumus ilgtspējības iniciatīvās visās attiecīgajās politikas jomās. Uzziniet vairāk par darba...

Drošu un Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursā, kas tiek organizēts sadarbībā ar mūsu nacionālajiem kontaktpunktiem, tiek pasniegtas balvas tādām dažādu veidu organizācijām visā Eiropā, kuras demonstrē inovatīvas pieejas, kas veicina darbinieku labklājību. Labas prakses piemēriem būtu aktīvi jānovērš darba drošības un veselības riski, kas saistīti ar...

Darbs digitālajā platformā aptver ļoti dažādas darba vietas un darbiniekus, kas saskaras ar ļoti dažādām darba aizsardzības (DA) problēmām. Lai papildinātu esošos resursus, kas paredzēti izpratnes veicināšanai par šo Veselīgu darbavietu kampaņas prioritāro jomu, EU-OSHA dalās ar informāciju: Infografika , kurā īsumā apkopoti fakti un skaitļi, galvenās nozares, iespējas...