You are here

Akcenti

24/07/2019

Napo ir varonis virknē īsu animācijas filmu par svarīgām darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) tēmām, ko sagatavojis Napo konsorcijs. Filmas ir viegli uztveramas, bet paustās domas ir izaicinošas un vēstījums nopietns.

Napo un viņa kolēģi sazinās valodā bez vārdiem. Tas nozīmē, ka filmas var uzrunāt visu vecumu un kultūru cilvēkus visā Eiropā un palīdzēt izplatīt DDVA vēstījumu.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA sadarbībā ar ENETOSH (Eiropas izglītības un mācību tīklu par darba drošību un apdraudējumu veselībai) rīkoja semināru par balsta un kustību aparāta slimībām (MSD) jauniešu un strādājošo vidū. Semināru organizēja DDVA pārskata projekta par MSD ietvaros un ar skatu uz Veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu ar nosaukumu “Atvieglo slogu”, kas tiks uzsākta 2020. gada oktobrī.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

EU-OSHA 5. jūnijā rīkoja sanāksmi, lai atzīmētu 25. gadadienu sadarbībai ar partneriem ceļā uz drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku Eiropu.

Sanāksmē bija tiešām īpaša atmosfēra, jo EU-OSHA tīkls bija sapulcējies uz runām un diskusijām ar atskatu uz EU-OSHA vēsturi un skatu uz nākotni.

Mēs vēlētos pateikties ikvienam, kurš bija ieradies un padarīja to par šādu īpašu notikumu.

Noskatieties mūsu īpašo videomateriālu par pasākumu

01/07/2019

No 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim Somija būs ES Padomes prezidentvalsts. Cieši strādājot kopā ar Rumāniju un Horvātiju jeb citām pašreizējās prezidentūras valstīm, tā cenšas pievērsties konkurētspējīgai un sociāli iekļaujošai ES, lai sekmētu darbu klimata pārmaiņu jomā un aizsargātu pilsoņu drošību.

ES Somijas prezidentūra atbalsta ES Ceļvedi par kancerogēnām vielām un šā gada novembrī tā plāno rīkot konferenci par vēža profilaksi darba vietā.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Starptautiskais automobiļu ražotājs Daimler ir izstrādājis un pielāgojis darbavietas riska novērtēšanas rīku, kas paredzēts izmantošanai tieši šajā uzņēmumā, pamatojoties uz EU-OSHA OiRA platformu, lai gan tā primāri ir paredzēta mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. OiRA platforma sākotnēji tika izstrādāta, lai sniegtu EU-OSHA valstu partneriem (piemēram, ministrijām vai darba inspekcijām) nozarei atbilstošus un valsts kontekst

Pages