Akcenti

14/09/2021

EU-OSHA 20.–23. septembrī pulcē tiešsaistē vairāk nekā 150 ekspertus, lai apspriestu svarīgus jautājumus saistībā ar darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA), rīkojot tehniskas sesijas, simpozijus, uzrunas u. tml.

Delegāti apmainās ar zināšanām par ilgtermiņā DDVA problēmu risināšanu, apspriež mainīgās darba pasaules izmaiņu ietekmi un izsaka idejas par profilakses kultūras turpmāku attīstīšanu.

26/08/2021

© EU-OSHA - Reda Urbonaite

Meklējat veidus, lai darbā vairāk kustētos un samazinātu ilgstošus stāvēšanas un sēdēšanas periodus? Kampaņas “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” tīmekļa vietnē ir pieejamas saites uz visiem jums vajadzīgajiem resursiem.

OSHwiki rakstos ir doti galvenie fakti un vadlīnijas par balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) un ilgstošu sēdēšanu un stāvēšanu, analizējot visvairāk apdraudētos un darbavietas izkārtojuma nozīmi.

12/08/2021

Mūsu ķermenim ir jākustas, lai tas labi funkcionētu. Izvairīšanās no statiskām pozīcijām ir svarīga balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) un citu veselības problēmu profilaksei. Divos jaunajos ziņojumos par veselības riskiem un sēdošu darbu galvenā tēma ir ilgstoša sēdēšana un stāvēšana darbavietā.

Ziņojumos ir analizēts, kas visvairāk apdraud darbiniekus, kādas ir pamatnostādnes attiecībā uz sēdēšanu un stāvēšanu darbavietā, kā darbinieki var novērst riskus un kā palīdzēt darbiniekiem palielināt viņu fizisko aktivitāti.

23/07/2021

© EU-OSHA/E. Moreno Esquivel

Augsta līmeņa pasākums piesaistīja vairāk nekā 1800 dalībnieku, kuri tiešsaistē sazinājās no visas Eiropas un ārpus tās. ES komisārs Nicolas Schmit kopā ar EU-OSHA izpilddirektori Christa Sedlatschek apmainījās ar viedokļiem par jauno ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.-2027. gadam, tā galvenajiem mērķiem un turpmāko īstenošanu.

21/07/2021

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Digitalizācija ir radījusi daudzas izmaiņas darba būtībā un organizācijā – no vietas un brīža, kad strādājam, līdz jaunajām tehnoloģijām, ko izmantojam darba laikā.

Jaunā diskusiju dokumentā aplūkota digitalizācijas ietekme un jauni darba veidi saistībā ar balsta un kustību aparāta slimībām, tostarp saskari ar biomehāniskajiem stresa faktoriem un psihosociālajiem riskiem.

Tajā secināts, ka BKAS novēršanas un pārvaldības pieejas ir pastāvīgi jāpielāgo, lai ņemtu vērā digitālo tehnoloģiju attīstību un organizatoriskās pārmaiņas.

16/07/2021

Vēl nepieredzētā gadā EU-OSHA ar savu partneru palīdzību pārsniedza galvenos mērķus un īstenoja savu uzdevumu uzlabot darba drošību un arodveselību (OSH) visā Eiropā.

Aģentūras 2020. gada konsolidētajā gada darbības pārskatā ir sīki izklāstīts, kā EU-OSHA efektīvi reaģēja uz Covid-19 radītajām problēmām, izstrādājot resursus un informējot visas ieinteresētās personas par drošu un veselīgu darbu pandēmijas laikā.

13/07/2021

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Tāldarbs, šķiet, kļūs par pastāvīgu nodarbinātības iezīmi daudzās organizācijās pēc Covid-19 pandēmijas. Bet cik lielā mērā uz šo darba veidu attiecas darbinieku aizsardzības tiesību akti?

Jaunā ziņojumā, kura pamatā ir EU-OSHA valstu kontaktpunktu aptauja un literatūras apskats, ir aplūkots, kā tāldarbs tiek regulēts ES un valstu līmenī, kā arī izmaiņas un politikas debates, kas radušās, reaģējot uz pandēmiju.

12/07/2021

Mums ir mazāk jāsēž un vairāk jākustas darba vietā. Mūsu jaunajā infolapā ir paskaidrots, kā fiziska aktivitāte var kļūt par jebkura darba daļu.

Īsajā rokasgrāmatā ir uzsvērtas balsta un kustību aparāta un citas veselības problēmas saistībā ar sēdošu darbu, kā arī tas, ko darba devēji un darbinieki var darīt, lai iekļautu kustības darba rutīnā, sniedzot reālās dzīves darbavietu piemērus un saites uz papildu resursiem. Pievienotajā infografikā koncentrētā veidā ir sniegti galvenie ieteikumi un padomi.

07/07/2021

© Denis Jung

EU-OSHA divās jaunajās rokasgrāmatās izskaidrotas problēmas, ar kurām darbinieki, kuri atgriežas, saskaras pēc saslimšanas ar Covid-19, neatkarīgi no tā, vai tiem ir akūta slimība vai ilgāka termiņa simptomi, kas pazīstami arī kā garais Covid. Tajās sniegti vienkārši risinājumi gan vadītājiem, gan darbiniekiem par to, kā tikt galā ar atgriešanos darbā.

Pages

Pages