Akcenti

Pasaules vēža diena, ko katru gadu atzīmē 4. februārī, aicina mūs apzināties un rīkoties, lai panāktu, ka vēža radītais slogs pasaulē ir mazāks. EU-OSHA ir nopietni apņēmusies iesaistīties cīņā pret vēzi, kas ir pirmais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis ES. Šo centienu ietvaros šogad tiek pabeigts darbs, kas veikts saistībā ar EU-OSHA veikto Apsekojumu par darbinieku...

Darba inspekcijas, izmantojot sankciju sistēmas un standartizētus pasākumus, ir paredzētas, lai atbalstītu darba aizsardzības prasību ievērošanu Eiropas Savienībā. Šajās sistēmās ietilpst klātienes darba inspektoru pārbaudes, lai pārraudzītu un veicinātu valstu tiesību aktu, kā arī stratēģiju, kas saistītas ar nelaimes gadījumu un veselības traucējumu novēršanu darbavietā...

Darba drošības (OSH) digitālās uzraudzības sistēmu, piemēram, lietotņu, kameru un valkājamo ierīču, ieviešana var padarīt darbavietas drošākas. Neatkarīgi no tā, vai mērķis ir proaktīvs (profilakse) vai reaktīvs (novēršana), to panākumi bieži vien ir atkarīgi no tās informācijas precizitātes, ko viņi vāc un analizē. Tikpat svarīgi ir nodrošināt darba devējus un darbiniekus ar...

Iedomājieties jebkuru uzņēmumu, kas ir pilnvarots ātri un vienkārši novērtēt drošības un veselības riskus: nesen izlaistais vispārējs tiešsaistes interaktīva riska novērtēšanas (OiRA) rīks piedāvā šo iespēju bez maksas. Tas var palīdzēt jebkuram uzņēmumam neatkarīgi no darbības nozares izveidot stingru preventīvu rīcības plānu, lai saglabātu drošu un veselīgu darba vidi saviem...

OSH barometra datu vizualizācijas rīku ir vieglāk orientēt uz darba aizsardzības (OSH) stāvokli Eiropā. Galvenie darba aizsardzības rādītāji tagad ir sadalīti un sagrupēti “Nelaimes gadījumi, slimības un labbūtība” un “Darba apstākļi un profilakse”. Jaunais rādītājs par slimībām, kas saistītas ar darbu, sniedz jaunākās starptautiskās aplēses par darba ietekmi uz galvenajām...

Vēl viena rosīga un produktīva gada beigās mēs izsakām visdziļāko pateicību EU-OSHA valstu kontaktpunktu, partneru un draugu saimei par viņu smago darbu un ievērojamo centību sasniegt mūsu kopīgo mērķi — uzlabot darba aizsardzību Eiropā. Ar nepacietību gaidām nākamo gadu, lai kopīgi sāktu kampaņu par drošu un veselīgu darbu digitālajā laikmetā! 2023. gadā EU-OSHA turpinās...

Ja jūs meklējat informāciju par drošību transportlīdzeklī, ko izmantojat saistībā ar darbu, VeSafe piedāvā daudz svarīgu ieteikumu. Tas ir interaktīvs, bezmaksas un ērti lietojams e-ceļvedis, kas aptver drošu braukšanu, transportu darbavietā un darbu uz ceļa vai tā tuvumā. Apkopojot EU-OSHA un Eiropas Komisijas kopīgos centienus, ceļvedī ir ietverti daudzi labas prakses piemēri...

Tuvojoties 2020.–2022. gada Veselīgu darbavietu kampaņai “Atvieglo slodzi”, EU-OSHA vēlas pateikties savam kontaktpunktu tīklam un visiem pārējiem kampaņas partneriem visā Eiropā par palīdzību padarīt šo kampaņu tik sekmīgu. Balsta un kustību aparāta slimības skar miljoniem darbinieku, un kopā mēs esam palielinājuši izpratni par to, kā tās var efektīvi novērst un pārvaldīt. Jau...

Augsta līmeņa eksperti un lēmumu pieņēmēji ir snieguši spēcīgu ieskatu par balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksi, padarot EU-OSHA 2022. gada Veselīgu darba vietu samitu iesaistošu un ietekmīgu. Konference, kas norisinājās Bilbao 14. un 15. novembrī un piesaistīja vairāk nekā 400 dalībnieku, parādīja, cik lielā mērā kampaņa “Atvieglo slodzi” ir palīdzējusi...

Liela daļa ES darbinieku potenciāli ir pakļauti “procesa izraisītiem kancerogēniem”, galvenokārt izplūdes gāzu izgarojumiem, piemēram, dīzeļdzinēju emisijām, silīcija dioksīda putekļiem, cietkoksnes putekļiem un metināšanas izgarojumiem. Bieži viņi to nemaz neapzinās. Jaunā videoklipā Napo un viņa kolēģi ilustrē tipiskas profesijas, kurās šo kancerogēnu iedarbība ir augsta...