Akcenti

07/10/2019

Efektīva saziņa ar mērķauditorijām ir būtiska EU-OSHA informētības uzlabošanas pasākumiem. Novatoriska pieeja interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanai ir ļāvusi EU-OSHA izstrādāt un izplatīt inovatīvus instrumentus un efektīvi sasniegt DDVA kopienu.

Lasiet mūsu jauno rakstu, lai uzzinātu vairāk par EU-OSHA izpratnes veicināšanas centieniem.

03/10/2019

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un tās aktīvākie partneri un atbalstītāji 12. un 13. novembrī Bilbao atzīmēs sekmīgu 2018. — 2019. gada kampaņas "Bīstamo vielu izmantošana veselībai nekaitīgās darbavietās” noslēgumu.

Šīs kampaņas laikā šī būs pēdējā reize Eiropas vadošajiem ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem dalīties pieredzē un izcelt labu praksi, lai veicinātu bīstamu vielu iedarbības novēršanu un drošu pārvaldību darbavietā.

30/09/2019

EU-OSHA 21. oktobrī kopā ar saviem partneriem uzsāk Eiropas darba aizsardzības nedēļu, lai veicinātu bīstamo vielu aktīvu drošības pārvaldību un līdzdalību tajā.

Pašreizējās Veselīgu darba vietu kampaņas nedēļas stūrakmens ir rosināt simtiem pasākumu visā Eiropā, piemēram, filmu demonstrēšanu, sociālo mediju pasākumus, konferences, izstādes, sacensības un apmācības sesijas.

17/09/2019

EU-OSHA 14. Veselīgu darbavietu labas prakses balvas shēmas ietvaros sešas organizācijas tika apbalvotas, bet četras — atzinīgi novērtētas.

2018. –2019. gada konkurss izceļ labu praksi bīstamu vielu pārvaldībā un izsaka atzinību organizācijām, kas īsteno proaktīvu, līdzdalības pieeju attiecībā uz risku novērtēšanu un risinājumu īstenošanu.

Pages

Pages