Akcenti

16/01/2020

Pastāvīgi mainīgajā darba pasaulē rodas jauni riski darbinieku drošībai un veselībai, un mums jāinformē par labu praksi un jāizplata tā uzņēmumos un dalībvalstīs, uzrunājot uzņēmumus, nozares darbību centrus un vietējās ražotnes. Video vēstījumā EU-OSHA Eiropas darba lietu un sociālo tiesību komisārs Nicolas Schmit atzinīgi vērtē aģentūras ieguldījumu, nodrošinot uzņēmumiem tiešsaistes riska novērtēšanas rīkus un palīdzot Eiropas Komisijai paredzēt jaunus un nākotnes riskus.

03/01/2020

Horvātija savas ES Padomes prezidentūras laikā — no 2020. gada 1. janvāra — sekmēs šāda vadmotīva īstenošanu: “Spēcīga Eiropa izaicinājumu pilnā pasaulē”.

Prezidentvalsts Horvātija ir apņēmusies stiprināt Eiropas sociālo tiesību pīlāru un vairot ieguvumus, ko tas sniedz Eiropas iedzīvotājiem saistībā ar godīgiem darba apstākļiem un veselības aprūpi, kā arī paplašināt digitalizācijas sniegtās iespējas saistībā ar ilgtspējīgu izaugsmi.

Uzziniet vairāk par Horvātijas prezidentūru

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Kādus pasākumus valstis Eiropā un ārpus tās veic, lai novērstu ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības? Jaunajos 25 gadījumu pētījumos ir aplūkotas dažādas valstu politikas iniciatīvas, kuru mērķis ir balsta un kustību aparāta slimību profilakse un pārvaldība. Tajos aprakstīts ar katru iniciatīvu sasniegtais, panākumu faktori un problēmas, kā arī potenciāls nodot sasniegto citām nozarēm vai valstīm.

17/12/2019

Sagaidot 2020. gadu, ir brīdis pārdomāt līdz šim sasniegto. EU-OSHA atskatās uz aizvadīto 25. darba gadu, kura laikā esam aktīvi strādājuši izpratnes veicināšanā un pētniecībā, saglabājot savu nemainīgo mērķi — palīdzēt uzlabot darba apstākļus Eiropā.

Līdz ar mūsu sadarbības tīklu, kurā piedalās valstu kontaktpunkti, sociālie partneri, kampaņu partneri un citas ieinteresētās personas, 2019. gadā mūsu vēstījums par riska novēršanas kultūru ir sasniedzis plašu auditoriju.

16/12/2019

Neticamais digitālo tehnoloģiju potenciāls pārveido darbavietas, bet kā tas ietekmē darba aizsardzību? Mūsu jaunajā bukletā ir sniegts pārskats par mūsu pašreizējo darbu digitalizācijas jomā (ietverot arī nesen īstenotu prognožu projektu) un digitalizācijas ietekmi uz darba aizsardzību.

Bukletā ir īpaši izcelts tas, kā mēs varētu mazināt digitalizācijas iespējamo negatīvo ietekmi uz darba aizsardzību. Vēl jo vairāk — tajā ir parādīts, kā mēs varam izmantot digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu risku novēršanu darbavietās.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Pēc sekmīgā kampaņas noslēguma samita EU-OSHA pateicas visiem partneriem par līdzdalību 2018.–2019. gada kampaņā “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”. Kampaņas panākumu atslēga ir bijis partneru aktīvais darbs.

Pašlaik jau notiek gatavošanās nākamajai kampaņai. Temats 2020.–2022. gada kampaņai “Veselīgās darbavietās — bez pārslodzes” ir balsta un kustību aparāta slimības (BKAS), kas ir pastāvīga problēma un ietekmē miljoniem darba ņēmēju visā Eiropā.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Divu dienu ilgajā pasākumā, kas norisinājās Bilbao, sapulcējās politikas veidotāji, sociālie partneri, EU-OSHA kontaktpunktu pārstāvji, oficiālie kampaņas partneri, plašsaziņas līdzekļu partneri un citas ieinteresētās personas, lai atzīmētu kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” beigas.

Īpaši emocionālā ceremonijā tika pasniegtas veselīgu darbavietu labas prakses balvas un delegāti apmainījās ar labu praksi, pārrunāja gūtās atziņas un pauda apņēmību kopīgi risināt turpmākas problēmas.

Pages

Pages