Akcenti

08/04/2020

Image by Irén Nemess from Pixabay

Piecos EU-OSHA diskusiju dokumentos ir identificētas nozares, kurās strādājošie ir pakļauti augstam bioloģisko aģentu ietekmes riskam: ar dzīvniekiem saistītas profesijas, atkritumu apsaimniekošana un notekūdeņu attīrīšana, laukkopība, darbs, kas saistīts ar ceļošanu un saskarsmi ar ceļotājiem un veselības aprūpe.

06/04/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

31/03/2020

Image: napofilm.net

Napo konsorcija jaunākajā producētajā materiālā pievēršas darbam augstumā.

Ar sev raksturīgo humoru Napo: darbs augstumā ir aplūkoti svarīgi temati, sākot no riska novērtējuma un apmācības līdz kritienu novēršanai un alternatīviem risinājumiem. Ainās ir parādītas dažādas profesijas un situācijas darbavietās, kur pastāv risks nokrist no augstuma.

Skatiet jauno Napo: darbs augstumā

23/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

EU-OSHA sadarbības aģentūra Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) rūpīgi seko līdzi koronavīrusa izplatībai un regulāri ievieto jaunāko informāciju un resursus savā tīmekļa vietnē.

Arī Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Starptautiskā Darba organizācija (SDO), kā arī Kanādas Darba aizsardzības centrs (CCOSH), ir publicējuši praktisku informāciju izmantošanai darbavietās.

Apmeklējiet ECDC tīmekļa vietni

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

VeSafe e-ceļvedis ir interaktīvs kontaktpunkts informācijai par riskiem darbavietā saistībā ar transportlīdzekļiem. Kontaktpunktā pieejamā informācija attiecas uz drošu braukšanu, transportu darbavietā un darbu uz ceļa vai pie ceļa. EU-OSHA un Eiropas Komisijas ceļvedī ir iekļauti daudzi labas prakses piemēri un attiecīgo noteikumu pārskats. Turklāt ceļvedis ir bezmaksas un ērti lietojams, kā arī Jūs varat filtrēt informāciju pēc riska veida vai transportlīdzekļa tipa.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Šis pēdējais kopsavilkuma ziņojums ir daļa no plašāka EU-OSHA projekta, lai analizētu valstu un Eiropas datus par balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) saistībā ar darbu. Ziņojumā tiek pētīta BKAS izplatība un tvērums, saistītie riska faktori, to ietekme uz veselību, kā arī slimību profilakse darbavietā.

Pages

Pages