Akcenti

05/08/2020

EU-OSHA veiktā 2020. gada ieinteresēto personu aptauja apstiprina pozitīvu priekšstatu par aģentūras ieguldījumu darba aizsardzības (DA) risku apzināšanā un risinājumos un DA uzlabošanā darba vietā (90 % respondentu).

85 % aptaujāto piekrīt, ka aģentūra īsteno pareizās prioritātes DA jomā, un 87 % uzskata, ka EU-OSHA darbs sniedz pievienoto vērtību citu personu, piemēram, valstu organizāciju, veiktajam darbam. 94 % ir izmantojuši EU-OSHA darbu vismaz vienam mērķim.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policists, apmeklētāju reģistrētājs un podiatrs, kuriem ir hroniska balsta un kustību aparāta slimība (BKAS), apspriež savu pieredzi pētījumā par pasaulē izplatītāko veselības problēmu darbinieku vidū.

Viņi piedalās dažādos gadījumu pētījumos, kuros aplūko, kā darbinieki atgriežas darbā vai turpina strādāt ar hronisku BKAS, piemēram, muguras, spranda, roku vai kāju sāpēm. Ziņojumā, kurā analizēti pētījumi, uzsvērts, ka vērtīgus darbiniekus ar BKAS vajadzētu arī turpmāk uzskatīt par “ieguvumu, nevis problēmu”.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Jaunā ziņojumā ir apkopoti liela EU-OSHA projekta konstatējumi, un tā mērķis ir vairot informētību par bioloģisko aģentu iedarbību darbavietā un sniegt būtisku informāciju politikas veidotājiem.

Bioloģisko aģentu iedarbība darbavietā ir saistīta ar vairākām veselības problēmām, tostarp infekcijas slimībām un alerģijām. Lai gan šī problēma skar daudz profesiju, par to kopumā trūkst informācijas.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Problēma, kas saistīta ar darbaspēka novecošanu un samazināšanos, Eiropai nav jauna. Paredzams, ka līdz 2030. gadam darbinieki vecumā no 55 līdz 64 gadiem veidos 30 % vai vairāk no darbaspēka. Tajā pašā laikā daudzi darbinieki pamet darba tirgu krietni pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

Ilgtspējīgi risinājumi, lai nodrošinātu drošus, veselīgus un taisnīgus apstākļus no cilvēka darba dzīves sākuma, ir būtiski, lai apturētu šo negatīvo procesu un ilgtermiņā uzlabotu ražīgumu.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Neatkarīgi no tā, vai esat darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) speciālists, pētnieks, vai vienkārši aizrautīgi interesējaties par jaunākajiem notikumiem, ES politiku un centieniem DDVA jomā, mūsu laikraksts ir jūsu labākais informācijas avots.

Tas pastāvīgi informē jūs par DDVA svarīgākajiem notikumiem pasaulē un ES galvenajiem informētību veicinošajiem pasākumiem un norisēm pētniecības projektā, kas paredzēts drošāku un veselīgāku darbavietu nodrošināšanai ikvienam.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Tagad daudzās valodās ir pieejami divi resursu komplekti balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) apkarošanai darbavietā, un tos var izmantot, kombinējot.

BKAS sarunu uzsācēji veicina grupu diskusijas darba vietā vai apmācības laikā. Rīks ietver praktiskus norādījumus, lai veicinātu efektīvu saziņu starp darbiniekiem un viņu vadītājiem par balsta un kustību aparāta slimībām.

01/07/2020

Vācija vadīs prezidentūru — vienu no ES svarīgākajām lēmējinstitūcijām — līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā pārņem prezidentūru no Horvātijas un ir pirmā no jaunās 18 mēnešu triju prezidentvalstu komandas kopā ar Portugāli un Slovēniju.

Vācijas prezidentūras mērķis ir apkarot koronavīrusu un novērst pandēmijas ekonomiskās sekas, neatstājot novārtā citas nozīmīgas problēmas, ar ko saskaras ES. Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropas iziešanu no krīzes, esot stiprākai un izturīgākai nekā jebkad iepriekš.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fiziski grūts darbs, piemēram, pacientu aprūpe, ir būtisks balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) riska faktors, kas padara tās par plaši izplatītām bažām veselības aprūpes darbinieku vidū, un bieži ziņotās problēmas ir sāpes mugurā un augšdelmos. Kā mēs varam risināt BKAS problēmu šajā nozarē?

Mūsu diskusiju dokumentā ir sniegts pārskats par BKAS veselības aprūpes darbavietās, pārskatīti riska faktori un apspriesti efektīvi pasākumi, lai novērstu, samazinātu un pārvaldītu BKAS.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pasaules tirdzniecības paplašināšanās pēdējās desmitgadēs ir veicinājusi starpvalstu piegādes attiecību pieaugumu. To bieži papildina tendence dalībvalstīs izmantot ārpakalpojumus piegādes ķēdēs.

Šajā diskusiju dokumentā aplūkotas darba drošības un veselības aizsardzības problēmas un iespējas, ko rada nesenās un turpmākās izmaiņas piegādes ķēdes attiecībās. Autori sniedz labas prakses piemērus un apspriež turpmāko rīcību.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Jaunā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi no EU-OSHA daudzgadu projekta, kurā aplūkota ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilakses pētniecība, politika un prakse. Ziņojuma mērķis ir atbalstīt tādu stratēģiju izstrādi, ar kurām novērst šo izplatīto darba aizsardzības problēmu Eiropas darbavietās.

Pages

Pages