Akcenti

Ir ieviestas viedās digitālās sistēmas, lai uzlabotu darba aizsardzību (DA). Arvien plašāk tiks izmantotas tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, valkājamās ierīces un paplašinātā realitāte, lai nodrošinātu, ka darbinieki ir drošībā un veseli. Ja vēlaties paplašināt savas zināšanas par viedajām digitālajām tehnoloģijām, mēs publicējam trīs jaunus politikas kopsavilkumus...

Sadarbība ar robotiem, lai padarītu mūsu darbu vieglāku un drošāku, vairs nav nākotnes jautājums. EU-OSHA ir analizējusi uz robotikas un mākslīgā intelekta (MI) balstītu sistēmu izmantošanu, lai automatizētu uzdevumus darbavietās, īpašu uzmanību pievēršot to ietekmei uz darba ņēmēju drošību un veselību. Mērķis ir izprast, kā droši un efektīvi integrēt šādas sistēmas, tostarp...

Klimata pārmaiņas jau ir realitāte, kas var apdraudēt darba vidi un strādājošo drošību un veselības aizsardzību. Daudzu nozaru strādājošos var ietekmēt apkārtējās vides temperatūras pieaugums, kas izraisa karstuma stresu; šim riskam visvairāk ir pakļauti āra darbinieki lauksaimniecībā un būvniecībā, lai gan var būt apdraudēti arī iekštelpās strādājošie. Jaunajā klipā Napo...

EU-OSHA ir nupat publicējusi astoņus gadījumu pētījumus, lai saprastu, kā, izmantojot MI sistēmas, var veiksmīgi īstenot uzdevumu automatizāciju, lai nodrošinātu darbinieku labbūtību. Publikācijās aplūkota šo sistēmu ietekme uz darba aizsardzību, kā arī apzināti virzītājspēki, šķēršļi un veiksmes faktori, lai pēc iespējas labāk izmantotu šīs tehnoloģijas, vienlaikus aizsargājot...

Šodien EU-OSHA publicē savu jaunāko ziņojumu "Darba aizsardzība Eiropā: stāvoklis un tendences 2023. gadā" saistībā ar ES Darba aizsardzības (DA) samitu. Tajā sniegts pārskats par iespējamiem uzlabojumiem, stagnējošām norisēm, problemātiskām jomām un nākotnes izaicinājumiem DA jomā. Dati ir integrēti arī mūsu lietotājiem draudzīgajā DA Barometra datu vizualizācijas rīkā. Samits...

Digitālās darba platformas ir pārveidojušas darba pasauli un radījušas jaunas problēmas, kas ir jārisina nekavējoties. Lai gan vairāk nekā 500 platformas, kas pašlaik darbojas ES, sniedz nodarbinātības iespējas, to darbinieki saskaras ar tādiem riskiem kā darba intensifikācija, ierobežota DA noteikumu piemērošana un nedrošība par darbvietu. Tajā pašā laikā darbs digitālajās...

Eiropas Prasmju gadu Eiropas Komisija izsludina 2023. gada 9. maijā – Eiropas dienā. Šī gada, kas ilgs līdz 2024. gada 9. maijam, mērķis ir veicināt izpratni par prasmju nozīmi nodarbinātībai, konkurētspējai un izaugsmei. EU-OSHA aktīvi sniedz pienesumu šim gadam ar savu OSH Vet projektu, kura mērķis ir veicināt darba aizsardzību (DA) profesionālās izglītības un arodapmācības...

Nupat ir publicēta mūsu jaunā tematiskā tīmekļa sadaļa par Veselības un sociālās aprūpes nozare un darba aizsardzība (OSH)! Tajā sniegts ievads pašlaik notiekošajam pētījumam par to, kā nozares speciālistiem nodrošināt drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas. Šajā sadaļā tiks apkopoti EU-OSHA pētniecības projekta “Veselības un sociālās aprūpes nozare un darba aizsardzība”...

Jau ir izveidota un darbojas zīmols jauna tīmekļa vietne gaidāmajai 2023.–2025. gada Veselīgu darbavietu kampaņai, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām tehnoloģijām darbā. Iepazīstieties ar bagātīgiem resursiem un informāciju par šo kampaņu un iepazīstieties ar riskiem un ieguvumiem, ko rada digitalizācija darbā, kā arī par to, kā nodrošināt, lai darbinieki paliktu droši...

Katra gada 28. aprīlī notiekošā un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) rīkotā Pasaules Darba aizsardzības diena šogad tiek veltīta drošai un veselīgai darba videi kā pamattiesībām un pamatprincipam darbā. Šī svinīgais notikums EU-OSHA ietvaros ir pamatots Eiropas sociālo tiesību pīlāra 10. principā. Tas atzīst, ka veselīga, droša un labi pielāgota darba vide ir būtiska...