Akcenti

04/03/2019

EU-OSHA atzinīgi vērtē jauno Vision Zero lietotni no Vision Zero pasaules mēroga kampaņas, ko īsteno Starptautiskā sociālā nodrošinājuma asociācija (ISSA).

Lietotne popularizē ISSA “7 zelta likumus — par darbavietu bez nelaimes gadījumiem un veselīgu darbu”, tā ir ātri un viegli lietojama, un norāda uz darba vietas drošumu un veselības stāvokļa statusu.

26/02/2019

Saskaņā ar 2018. gada ieinteresēto personu apmierinātības apsekojuma rezultātiem EU-OSHA saglabā augstu darba attiecību līmeni, kas ir pat augstāks nekā 2016. gadā. No ieinteresētajām personām 89 % apgalvo, ka EU-OSHA pievēršas pareizajām prioritātēm darba drošības un arodveselības jomā (OSH) un 87 % ziņo, ka EU-OSHA rada pievienoto vērtību valstu darba drošības un arodveselības organizāciju darbā. Respondenti ir galvenokārt darbavietu starpnieki un politikas veidotāji gan ES, gan ārpus tās, un 86 % respondentu ir no ES dalībvalstīm.

20/02/2019

EU-OSHA pauž gandarījumu par jauno dibināšanas regulu, kas stājas spēkā 2019. gada 20. februārī.

Tās 25. gadadienas gadā ar regulu tiek atzīta EU-OSHA vadošā loma padarīt Eiropas darbavietas drošākas un veselīgākas, un tā tas notiek jau kopš aģentūras dibināšanas 1994. gadā. Jaunajā regulā ir ņemtas vērā straujās izmaiņas darba pasaulē, un tā nepārprotami apstiprina EU-OSHA nozīmību turpmākajā darbā. Tā ir saskaņota ar citu ES aģentūru regulām, kas atskaitās Nodarbinātības ģenerāldirektorātam, un ar to tiek ieviestas dažas būtiskas izmaiņas.

07/02/2019

EU-OSHA sniedz interaktīvu infografiku, kas veidota kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” atbalstam.

Infografikā lietotāji var aplūkot faktus un skaitļus par riskiem, kādiem bīstamās vielas pakļauj darbiniekus, un šo risku novēršanas priekšrocības. Tā ir lietotājiem draudzīga un ietver pamatinformāciju, piemēram, par kancerogēnu vielu radīto apdraudējumu darbavietā un riskiem, kam pakļautas konkrētas darbinieku grupas.

25/01/2019

Katrā rakstā aprakstīta atšķirīga sistēma, tās galvenās īpašības, ziņošanas metodes, mehānismi, ar ko iespējams atklāt jaunas ar darbu saistītas slimības un riskus un nodrošināt brīdinājumus dažādos līmeņos, saistītās izmaksas un tas, kā apkopotos datus izmanto, lai strukturētu politiku un novēršanas stratēģijas. Intervijas ar ieinteresētām personām šo sistēmu jomā sniedz lielāku skaidrību par sistēmu ieviešanas virzītājspēkiem un šķēršļiem, kā arī to, kā katras sistēmas pieeju varētu izmantot citās valstīs.

Pages

Pages