You are here

Pasākumi

Šajā lapā attēlots darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pasākumu Eiropā un ārpus tās robežām kalendārs. Sarakstā ir ietverti galvenie DDVA pasākumi, kurus organizē pati EU-OSHA, tās ieinteresētās puses un partneri, kā arī citas būtiskas organizācijas.

Septembris 2019 - Events

Oktobris 2019 - Events

Pages