Akcenti

22/01/2019

Šajā publikācijā aprakstīta jaunu metožu izstrāde, lai novērtētu, cik darbinieku ES ir pakļauti bīstamām vielām, un šādas iedarbības apmēru. Pētījuma mērķis ir noteikt vielas un jomas, kas rada vislielāko risku darbiniekiem, un, lai tās atklātu, tiek pētītas tendences laika gaitā.

Nolūks bija ne tikai izveidot pārskatu par bīstamo vielu izmantošanu, bet arī metodes, kuras varētu atkārtoti izmantot, lai pārraudzītu turpmākās tendences un attīstību.

12/12/2018

Tiešsaistes interaktīvā riska novērtējumā (OiRA) tiek piedāvātā jauna infografika, mudinot frizierus novērtēt darba aizsardzības riskus un veikt profilaktiskus pasākumus.

Infografikā ir apkopoti vienkārši pasākumi līdzdalības riska novērtējuma veikšanai ar OiRA. No galveno risku apzināšanas un identificēšanas frizētavu nozarē līdz profilakses plānam, kurā ir iekļauti praktiski padomi drošākas un veselīgākas darba vides veidošanai.

06/12/2018

Mēs 2018. gada izskaņā atskatāmies uz ieguldītajām pūlēm un paveikto darbu šajā gadā, kas EU-OSHA ir bijis ļoti produktīvs un dinamisks.

Panākumi nav iedomājami bez mūsu iesaistītajiem partneru tīkliem un pastāvīgi pieaugošās auditorijas.

Nākamajā gadā EU-OSHA svinēs savu 25. gadadienu, un mēs ļoti ceram uz sadarbību ar jums, lai padarītu Eiropas darbavietas drošākas un veselībai nekaitīgākas.

 

29/11/2018

EU-OSHA plānoto pasākumu gala rezultāti attiecībā uz darba pieaugošo digitalizāciju un ar to saistītajām problēmām darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jomā tagad ir pieejami jaunā ziņojumā. Mākslīgais intelekts, kolaboratīvie roboti, virtuālā un paplašinātā realitāte, tiešsaistes platformas un citi jauninājumi ir paredzēti, lai mainītu veidu, kā cilvēki strādā.

Pages

Pages