Akcenti

26/04/2019

Šajā gadā Pasaules darba drošības un veselības aizsardzības diena ir veltīta darba nākotnei un tās ietekmei uz darba aizsardzību.

Šo dienu katru gadu svin 28. aprīlī, un tās nolūks ir organizēt globālu kampaņu droša, veselībai nekaitīga un pienācīga darba sekmēšanai.

Šajā pašā dienā tiek atzīmēta arī Starptautiskā Strādājošo piemiņas diena. Šā gada kampaņas, ko vada Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija ITUC, tēma ir “Uzņemamies kontroli — bez bīstamām vielām darbavietās”.

15/04/2019

Napo iesaistās, lai sekmētu Starptautiskās Sociālās drošības asociācijas (ISSA) “7 zelta likumus — negadījumu novēršanai un veselīgam darbam”. Šie noteikumi ir daļa no Vision Zero pasaules mēroga kampaņas, ko atbalsta EU-OSHA.

Napo un kolēģi īsā video rotaļīgi popularizē katru no septiņiem noteikumiem. Noteikumi sākas no hierarhijas augšas ar vadības saistībām un iet uz leju, lai uzlabotu darba ņēmēju kvalifikāciju un veiktu ieguldījumus cilvēkos.

11/04/2019

AlexanderStein via Pixabay

Šodien atzīmējam OSHmail — kas ir vairākās valodās pieejams EU-OSHA tiešsaistes ziņu ikmēneša apkopojums par darba aizsardzības jautājumiem — zīmīgā 200. izdevuma iznākšanu.

Vēlamies sirsnīgi pateikties visiem saviem abonentiem par viņu uzticību, pastāvīgo ieinteresētību darba aizsardzības jautājumos un motivāciju strādāt kopā ar mums, lai veicinātu drošākas un veselīgākas darba vietas Eiropā.

Ja jums vēl nav bijusi iespēja iepazīties ar OSHmail, izlasiet tā jaunākos izdevumus.

10/04/2019

Ingo Kramarek via pixabay.com

EU-OSHA sadarbībā ar Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivālu (DOK Leipzig 2019) izraugās par tematiem saistībā ar darbu un darba apstākļiem labākās filmas, kurās tiek aplūkots cilvēks mainīgā darba pasaulē. Tā kā jau kopš 2009. gada katru gadu piešķir balvu kategorijā “Veselīgas darbavietas”, 2019. gadā ir pagājuši 10 gadi kopš šādas balvas pirmreizējas pasniegšanas.

05/04/2019

Svinot 25. gadadienu, kopš EU-OSHA sekmē drošas un veselīgas darbavietas Eiropā, aģentūra atzīst, ka tās panākumu pamatā neapšaubāmi ir EU-OSHA profesionālie, apņēmīgie un aizrautīgie darbinieki.

EU-OSHA, kas atrodas daudzas balvas saņēmušajā Bilbao pilsētā, neformāli tiek dēvēta par “Bilbao aģentūru”, tā atspoguļojot tās dziļās saites ar šo pilsētu, no kurām labumu gūst abas puses.

26/03/2019

EU-OSHA kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” partneri un citi eksperti pulcējās divu dienu ilgā zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumā, kas notika Briselē. Darbsemināros un plenārsēdēs dalībnieki debatēja par to, kā novērst kancerogēno un citu bīstamo vielu iedarbību darbavietās. Cita starpā tika apspriesti tādi jautājumi kā daudzdisciplīnu centienu nozīmīgums darba aizsardzībā, efektīvas risku novērtēšanas sistēmas un intensīva saziņa visos līmeņos.

Pages

Pages