Latvija

Kontaktpunkta darbību Latvijā nodrošina Valsts darba inspekcija, savukārt informācijas apriti organizē Informācijas padome, kurā ietilpst darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības jomās kompetenti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, kā arī Darba drošības un vides veselības institūta.Viens no kontaktpunkta darbības virzieniem ir interneta mājas lapas veidošana, kurā ir iegūstama visplašākā informācija par darba drošību un veselības aizsardzību Latvijā. Interesentiem ir iespējams iepazīties ar ziņām par jaunumiem likumdošanā, plānotiem pasākumiem, tiesību aktiem, publikācijām un statistikas datiem, kas raksturo situāciju valstī darba drošības jomā.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv