Čehijas Republika

Čehijas Republikā jautājumus saistībā ar darba drošību, veselību un labklājību darbavietā risina Darba un sociālo lietu ministrija, kas arī veido dialogu ar sociālajiem partneriem un Čehijas Republikas Veselības ministriju. Turklāt šis jautājums ierobežotā mērā ir Čehijas Derīgo izrakteņu ieguves pārvaldes un Valsts kodolenerģijas drošības biroja kompetences jomā.

Darba inspekcija "Valsts Darba inspekcijas birojs" ar reģionāliem inspektorātiem nodrošina darba drošības un darba apstākļu standartu ievērošanu. Valsts Arodveselības aizsardzības pārvalde ir Čehijas Republikas Veselības ministrijas daļa, kas atbildīga par arodveselības standartu izpildi. Čehijas Derīgo izrakteņu ieguves pārvalde nodrošina, ka arodveselības un darba drošības standarti tiek ievēroti izrakteņu ieguves nozarē un sprāgstvielu izmantošanā. Valsts kodolenerģijas drošības birojs ir atbildīgs par regulatīviem jautājumiem saistībā ar jonizētu radiāciju.

Trīspusējā Darba drošības un veselības aizsardzības padome, Čehijas valdības padomdevēja struktūrvienība, koordinē daudzu valsts iestāžu un sociālo partneru darbības darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Padomes priekšsēdētājs ir Darba un sociālo lietu ministrs.

Čehijas kontaktpunkts koordinē un vada valsts darba drošības un veselības aizsardzības tīklu. Čehijas Darba drošības pētniecības institūts (VUBP) un Valsts Sabiedrības veselības institūts (SZU) ir ar darbu saistītās labklājības zināšanu centri. Tie vāc informāciju par darba drošību, veselību un labklājību un veic attiecīgus pētījumus.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz