Islande

Islandes stratēģija sadarbībai Eiropas mērogā darba drošības un veselības aizsardzības jomā.Islandes Likuma par darba vidi un drošu un nekaitīgu darba vietu

Nr. 46/1980 mērķis ir nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi,

kas visumā atbilst sociālajām un tehniskajām izmaiņām

sabiedrībā, kā arī nodrošināt, ka darba vietā ar darba drošību un veselības aizsardzību saistītās problēmas

var atrisināt saskaņā ar likumiem un noteikumiem,

darba devēju un darba ņēmēju izstrādātām vadlīnijām un

Darba drošības un veselības aģentūras vadlīnijām un norādījumiem

.Šis likums attiecas uz vienas vai vairāku

personu nodarbināšanu, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir

uzņēmuma īpašnieki vai darbinieki. Īpašnieku pienākums ir nodrošināt pieņemamu darba vidi un

drošību, kā arī risku novēršanas pasākumus.


Focal points' contact details

 • Vinnueftirlitið
  Dvergshöfði 2
  110
  Reykjavik
  Iceland
  Contact person: Guðrún Birna JÖRGENSEN
  E-mail address:
  gudrun.jorgensen [at] ver.is