Spānija

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkts Spānijā arodrisku novēršanu regulē Likums Nr. 31/95 un to papildinošie vai precizējošie noteikumi. Valsts iestādes veido politiku arodrisku novēršanas jomā, lai pilnveidotu un uzlabotu darba apstākļus, kontrolētu valsts administrāciju darbību, kuru kompetencē ietilpst novēršanas jautājumi, kā arī sekmētu darba devēju un darba ņēmēju iesaistīšanos šādās darbībās ar reprezentatīvo organizāciju starpniecību.Valsts administrācijas, kuru kompetencē ietilpst darba jautājumu risināšana, veic šādus uzdevumus: veicina novēršanu, sniedz tehniskas konsultācijas, uzrauga un kontrolē tiesību aktu ieviešanu arodrisku jomā un sankcionē atkāpes no likuma prasībām. Valsts darba drošības un veselības aizsardzības institūts (INSHT) ir zinātniska un tehniska iestāde Valsts Galvenās administrācijas sastāvā.Attiecībā uz Eiropas Savienības iestādēm, un jo īpaši uz Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru un tās tīklu, šis institūts darbojas kā valsts kontaktpunkts, kas nodrošina informācijas koordināciju un izplatīšanu valsts līmenī.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es