Īrija

Veselības aizsardzības un darba drošības iestādes darba mērķis ir veidot paliekošas izmaiņas kultūrā. Kultūrā, kurā ikviens atzīst, ka darba drošības, veselības aizsardzības un labklājības sekmīga pārvaldīšana darbavietā būtiski veicina jebkura uzņēmuma vai organizācijas ilgtermiņa panākumus. Mēs esam pārliecināti, ka, nodrošinot attiecīgu nākotnes redzējumu un stratēģisku vadību, mēs panāksim šādas izmaiņas kultūrā.Droši pierādījumi apliecina, ka uzņēmumi, kas izmanto labas metodes darba drošības un veselības aizsardzības jomā, ir konkurētspējīgāki un produktīvāki. Daži veiksmīgākie uzņēmumi Īrijā ir tie, kas velta īpašu uzmanību savu darbinieku darba drošībai un veselības aizsardzībai. Turklāt laba darba drošība un veselības aizsardzība darbavietās dod iespēju uzlabot mūsu sabiedrības vispārējo veselības stāvokli un labklājību.Savā pamatdarbā mēs izmantojam divas pamatmetodes. Pirmkārt, mēs koordinējam un piesaistām visus, kuri var ietekmēt stāvokli darba drošības un veselības aizsardzības jomā, un, otrkārt, mēs nostiprinām darba drošības un veselības aizsardzības tiesisko pamatu, ja atbilstība tiesību normām netiek uztverta nopietni.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie