Nīderlande

Nīderlandē galvenā atbildība par darba drošības un veselības aizsardzības politiku uzņēmumā ir darba devēja un darbinieku pārziņā. Uzņēmumā abas puses vienojas par darba apstākļiem. Atbilstošo arodveselības un darba drošības pasākumu izstrādē viņi var paļauties uz arodbiedrību un nozares organizāciju atbalstu. Kopš nesena laika Nīderlandē līgumus starp darba devējiem un nodarbinātajiem nozares līmenī ieraksta darba drošības un veselības aizsardzības politikas katalogā (arbocatalogus). Tajā ir iekļauta virkne pasākumu un risinājumu, ko var izvēlēties noteiktas nozares uzņēmumos attiecīgo noteikumu ievērošanai.Valdība (Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija) uzņēmumos pieļauj lielāku brīvību, lai katrs uzņēmums varētu atrast piemērotāko veidu, kā sekmēt labus darba apstākļus. Tiesisko pamatu veido likums par darba drošības un veselības aizsardzības politiku (Arbowet), kā arī rīkojums (Arbobesluit) un noteikumi (Arboregeling) darba drošības un veselības jomā (pilns teksts pieejams). Tiesību aktu ievērošanu uzrauga Darba inspekcija. Te liela nozīme ir minētajam katalogam. Kontaktpunkts ir vieta, kur tiek apkopots liels apjoms zināšanu, informācijas un pieredzes. Darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī valsts pārvalde tajā strādā plecu pie pleca, lai padarītu no Eiropas nākošo darba drošības un veselības aizsardzības informāciju pieejamu un saprotamu visiem. Kontaktpunktu vada TNO Kwaliteit van Leven (TNO Dzīves kvalitāte).Plašāku informāciju par Nīderlandes darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu angļu un nīderlandiešu valodā jūs varat atrast Nīderlandes kontaktpunkta tīmekļa vietnē.


Focal points' contact details