Slovākija

Valsts administratīvās organizācijas, kas atbild par darba inspekcijas jomu, ir Slovākijas Republikas Nodarbinātības, sociālo lietu un ģimenes ministrija, Valsts darba inspekcija, kas atrodas Košice, kā arī astoņas darba inspekcijas, kuras izvietotas un kurām ir piekritība teritorijā, kas atbilst Slovākijas Republikas astoņiem administratīviem reģioniem.Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai ir izveidots kontaktpunktu tīkls katrā ES dalībvalstī. Slovākijas Republikā kontaktpunkts ir Valsts darba inspekcija. Tās galvenais uzdevums ir izstrādāt materiālus un izplatīt informāciju par arodveselību un darba drošību valsts līmenī.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk