Grieķija

Visi jautājumi, kas attiecas uz darba drošību un veselības aizsardzību valsts līmenī, ir Darba un sociālās drošības ministrijas atbildība. Darba apstākļu un arodveselības ģenerāldirektorāts, kas atbild par likumdošanu, stratēģiju, organizāciju, informāciju, izglītību, mācībām un pētniecību darba drošības un veselības aizsardzības jomā, un Darba inspekcija (S.EP.E.), kas ir kontroles un izpildes iestāde attiecībā uz tiesību aktu ieviešanu nodarbinātības jomā, ir galvenās kompetentās valsts iestādes.Nevalstiskajiem sociālajiem partneriem darba drošības un veselības aizsardzības jomā ir izšķiroša loma kopīgā mērķa sasniegšanā - darba vides uzlabošanā un ar darbu saistīto negadījumu un arodsaslimšanas gadījumu skaita samazināšanā ar valstī izveidotā sociālā dialoga palīdzību darba drošības un veselības aizsardzības jomā.Grieķijas kontaktpunkts, izmantojot likumā noteikto sadarbību ar sociālajiem partneriem un citām organizācijām, cita starpā ir uzņēmies koordinācijas un vadības darbu attiecībā uz darba drošības un veselības aizsardzības valsts informācijas tīkla darbību.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr