Polija

Polijā pamata tiesību akts, kas nodrošina tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, ir Polijas Republikas Konstitūcija. Šo tiesību īstenošanas līdzekļi ir noteikti ar likumu, proti, ar Darba likumu kodeksu. Kodeksa pamata kārtība DDVA jomā atrodas kodeksa X sadaļā (par DDVA), VIII sadaļā – par sieviešu darba aizsardzību un IX sadaļā – par jauniešu darba aizsardzību. Darba aizsardzības organizatorisko sistēmu var iedalīt valsts un uzņēmumu mēroga sistēmās.Pirmā aptver parlamentu, valdību un citus valsts birojus, valsts uzraudzības un kontroles iestādes, kur katrai ir savi uzdevumi. Uzraudzības un kontroles iestādes iekļauj Valsts darba inspekciju, Valsts veselības inspekciju, Tehniskās inspekcijas biroju, kā arī tiesu palātas un prokurora biroju. Nozīmīga loma DDVA organizatoriskajā sistēmā ir Darba aizsardzības padomei, kas darbojas Polijas Republikas Sejmā un pārrauga Valsts darba inspekciju (plašākai informācijai skatiet: http://www.ciop.pl/15845.html).


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl